Koll på lagen

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla lagar som nämns på hemsidan och i Koll på lagens material. Sök efter lagen, eller kolla igenom listan där de står i bokstavsordning. Saknar du någon lag i listan? Kontakta gärna oss!

Äktenskapsbalk

Äktenskapsbalken innehåller lagar om vad som gäller vid giftermål och skilsmässor.  Ingen annan får bestämma att du ska gifta dig! Om du behöver hjälp, prata...

Läs mer om lagen

Alkohollagen (2010:1622)

Alkohollagen tar upp vad som gäller kring tillverkning, marknadsföring, införsel/import och handel med sprit och alkoholhaltiga drycker. Enligt alkohollagen är lagning förbjuden.  Langning innebär att:...

Läs mer om lagen

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen finns regler om arbetsgivares skyldigheter att förebygga olyckor och ohälsa. Arbetstagarens skyldigheter: Att tillhandahålla arbeteLojalitetsprincipen – du är skyldig att aldrig skada din...

Läs mer om lagen

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år.  Några regler som kan vara bra att ha koll på: Arbetstid:...

Läs mer om lagen

Avtalslagen

Avtal är en överenskommelse mellan två eller fler personer, och är juridiskt bindande.Avtal kan vara skriftliga, muntliga eller annat mänskligt handlande. Den sista kan tex....

Läs mer om lagen

Barnfridsbrott (Brottsbalken 4 kap. 3 §)

För att stärka barns rättigheter och skydd finns det ett brott som heter ”Barnfridsbrott”. Det betyder att det är straffbart att utsätta barn för att...

Läs mer om lagen

Barnkonventionen

Från 2020 är barnkonventionen lag i Sverige och gäller alla under 18 år! Lagen betyder att alltid tänka på vad som är barnens bästa, och...

Läs mer om lagen

Barnpornografi (Brottsbalken 16 kap. 10a §)

Att inneha, sprida och titta på dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Barn = personen ska inte gått igenom puberteten, eller så måste det vara tydligt...

Läs mer om lagen

Bedrägeri (Brottsbalken 9 kap 1 och 2 §)

Att lura någon att göra något eller att låta bli att göra något som gör att gärningsmannen vinner på det och den lurade förlorar på...

Läs mer om lagen

Dataintrång (Brottsbalken 4 kap 9c §)

Dataintrång är att någon tar sig in i ett system där data behandlas, lagras eller överförs elektroniskt. Om någon får tillgång till en annan persons...

Läs mer om lagen

Diskrimineringslagen

Diskriminering betyder att du blir orättvist behandlad utifrån egenskaper som du själv inte kan påverka. Egenskaperna måste kunna kopplas till en eller flera av lagens...

Läs mer om lagen

Distansavtalslagen

När du inte handlar i butik, utan tex. på nätet eller via telefonförsäljning. Här ingår 14 dagars ångerrätt, du behöver inte förklara varför du vill...

Läs mer om lagen

Egenmäktigt förfarande (Brottsbalken 8 kap. 8§)

Exempel på situationer som kan vara egenmäktigt förfarande.  Att någon tar eller använder något – men inte tänker behålla det. Tex. att utan lov ta...

Läs mer om lagen

Föräldrabalken

Föräldrabalken handlar om relationen mellan barn och föräldrar, och vilken skyldighet föräldrar har. Huvudregeln är att föräldrar har ansvar för barnens omvårdnad, trygghet och uppfostran....

Läs mer om lagen

Förargelseväckande beteende (Brottsbalken 16 kap. 16§)

"Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för...

Läs mer om lagen

Förolämpning (brottsbalken 5 kap 3 §)

Förolämpning  att säga något nedsättande eller förödmjukande om någon (med ord, bild eller handlingar).kränkningar som riktas mot personen ”mellan fyra ögon”med syfte att kränka den...

Läs mer om lagen

Förskingring (Brottsbalken 10 kap.)

Om du får pengar eller annan egendom av en person, och använder pengarna till annat än ni har kommit överens om kan det handla om...

Läs mer om lagen

Förtal (brottsbalken 5 kap 1 §)

Förtal är att tala illa om eller sprida rykten om en person på ett sätt som får andra att tycka sämre om personen.att sprida rykten...

Läs mer om lagen

Förvaltningslagen (2017:900)

Förvaltningslagen handlar om att se till att människor behandlas rättvist och demokratiskt vid myndighetsutövning (när samhället, oftast en myndighet, beslutar något som rör en individ)....

Läs mer om lagen

Främjande av flykt (Brottsbalken 17 kapitlet 12§)

Den som hjälper någon som är frihetsberövad komma lös, eller hjälper någon som flytt hålla sig undan kan vara skyldig för "Främjande av flykt". Frihetsberövad...

Läs mer om lagen

Grooming (Brottsbalken 6 kap 10 a §)

Grooming är när en vuxen tar kontakt med ett barn under 15 år med syfte att senare träffas och utnyttja barnet sexuellt, i lagen kallas...

Läs mer om lagen

Grundlagar

En grundlag beskriver hur ett land ska styras, och vilka grundläggande friheter och rättigheter vi har. Grundlagarnas uppgift är att skydda vår demokrati och se...

Läs mer om lagen

Hatbrott

Hatbrott är inget eget brott, utan en samling av flera brott där det finns ett motiv att kränka en person eller grupp utifrån kategorierna: Ras...

Läs mer om lagen

Hyreslagen (Jordabalken 12 kap.)

Lagar och regler som gäller när du hyr en bostad. Här ingår bland annat vad som gäller om du hyr ut i andra hand och...

Läs mer om lagen
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!