Koll på lagen

Hur används hemsidan?

Den här hemsidan är för barn och unga som vill lära sig om lagar och rättigheter. Här finns också stöd för vuxna som arbetar med barn och unga.

Är du ung och vill lära dig om lagar och rättigheter?

Övningar!

Gör våra övningar som du hittar på startsidan och i menyn högst upp på hemsidan. Det finns tre typer av övningar:

  • Fall: Fallen bygger på verkliga händelser, brott och domar. Kan du lista ut vilket brott det är? 
  • Dilemman: Du ställs inför en knepig situation – hur hade du gjort? Och vilka lagar gäller?
  • Quiz: 10 snabba frågor, där svaret är sant eller falskt – olagligt eller bara otrevligt?

Övningarna är indelade i 6 områden:

Övningarna går att göra ensam eller i grupp! Är ni flera kan ni diskutera frågorna i övningarna tillsammans.

Kunskapsbank

Vill du bara läsa om lagar? Helt okej! I vår kunskapsbank hittar du alla lagar som vi nämner i Koll på lagen.


Har du blivit utsatt för brott?

Under sidan ”Har det hänt dig” finns information om vad du kan göra om du blir utsatt för kränkningar, diskriminering eller brott. Där finns också information om hur du samlar bevis, vilken ersättning du kan få om du utsätts för brott, och vilka straff unga kan få.


Jobbar du med barn och unga?

Hemsidan kan användas i fritidsverksamheter eller i skolan tillsammans med barn och unga. Gör en övning tillsammans, eller hitta inspiration och information om lagar och rättigheter för unga.

På hemsidan finns också stöd till pedagoger/fritidsledare samt material att ladda ner och skriva ut .

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!