Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Diskrimineringslagen

Diskriminering betyder att du blir orättvist behandlad utifrån egenskaper som du själv inte kan påverka. Egenskaperna måste kunna kopplas till en eller flera av lagens 7 grunder:

  • Etnisk tillhörighet
  • Funktionsnedsättning
  • Kön
  • Könsidentitet och könsuttryck
  • Religion
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Lagen gäller bara i vissa områden, där det finns en chef eller ansvarig som har makt att diskriminera. Det är tex. i skolan, på jobbet, i butiker, på sjukhus, myndigheter. 

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!