Koll på lagen

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla lagar som nämns på hemsidan och i Koll på lagens material. Sök efter lagen, eller kolla igenom listan där de står i bokstavsordning. Saknar du någon lag i listan? Kontakta gärna oss!

Knivlagen (1988:254)

Knivlagen förbjuder knivar och andra farliga föremål som kan användas som vapen. Dessa är förbjudna på allmänna platser, i fordon och i skolor. Farliga föremål...

Läs mer om lagen

Konsumenträtt

Konsumenträtt är ett samlingsnamn för flera lagar som handlar om att skydda konsumenterna. Konsumentköplagen – köp av varor från företag. Varor är lösa saker, som...

Läs mer om lagen

Köplagen

När du köper eller säljer något av en privatperson. Handlar du av ett företag är det Konsumentköplagen som gäller. Gäller bara saker – inte tjänster!...

Läs mer om lagen

Kränkande fotografering (Brottsbalken 4 kap. 6 a §)

Det är ett brott att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är...

Läs mer om lagen

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd kallas oftast LAS, handlar om rättigheter på jobbet, och skydda anställda från att bli av med jobbet av ingen anledning. LAS innehåller...

Läs mer om lagen

Medhjälp (Brottsbalken 23 kap. 4§)

Den som underlättat så att någon annan kan begå ett brott kan bli dömd för medhjälp. I lagen står det att medhjälp kan vara genom...

Läs mer om lagen

Misshandel (Brottsbalken 3 kap. 5 §)

Att med avsikt skada en annan person, fysiskt eller psykiskt. Fysisk misshandel kan vara med eller utan vapen och hot. Våld kan vara knivstick, knuffar,...

Läs mer om lagen

Nedskräpning (Miljöbalken)

Det är olagligt att skräpa ner på allmänna platser. I lagen står det: Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en...

Läs mer om lagen

Nödvärnsrätt (självförsvar. Brottsbalken 24 kap. 1 §)

Nödvärnsrätt handlar om rätten till försvar för att skydda dig själv och andra i din närhet. Lagen handlar om att du mot en angripare får...

Läs mer om lagen

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Offentliga handlingar? Lagen säger att myndigheter måste registrera allmänna handlingar (text, bild, inspelningar, filmer). Det gäller också allt som skickas in till myndigheter. Offentlighetsprincipen =...

Läs mer om lagen

Ofredande (Brottsbalken 4 kap. 7 §)

Ofredande är att någon blir fysiskt antastad eller blir kontaktad på ett sätt som är störande. Det kan vara mobbning, att knuffa eller hålla fast...

Läs mer om lagen

Olaga diskriminering (Brottsbalken 16 kap. 9§)

Olaga diskriminering (Brottsbalken 16 kap. 9§) är ett hatbrott som innebär att en företagare eller en myndighet behandlar någon orättvist utifrån kategorierna: Ras Hudfärg Nationell eller...

Läs mer om lagen

Olaga hot (Brottsbalken 4 kap. 5 §)

Att hota en person så den fruktar för sitt liv, säkerhet eller egendom är ett brott som kallas olaga hot. Det kan vara att hota...

Läs mer om lagen

Olaga integritetsintrång (brottsbalken 4 kap 6 c §)

Brottet olaga integritetsintrång betyder att en person gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida: bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,bild på...

Läs mer om lagen

Olovlig identitetsansvändning (Brottsbalken 4 kap. 6 b §)

Identitetsintrång, identitetsstöld eller ID-kapning - är när någon utan tillstånd använder en annan persons identitetsuppgifter, legitimation, lösenord, personnummer, BankID på ett sätt som skadar den...

Läs mer om lagen

Olovlig körning (1951:649)

Betyder att man kör en bil eller annat fordon utan att ha körkort eller förarbevis. Om man blir dömd för olovlig körning kan körkortstillståndet skjutas...

Läs mer om lagen

Patientlagen (2014:821)

Patientlagen handlar om att stärka patienters rättigheter och innebär bland annat att man får välja öppenvård var som helst i Sverige. En annan del av...

Läs mer om lagen

Polislagen

Polislagen är den lag som beskriver polisens uppgifter, dess befogenheter och dess organisation. Polislagen förkortas ofta som PL.  Några av polisens befogenheter: Våld = Polisen...

Läs mer om lagen

Rättegångsbalken

Rättegångsbalken innehåller flera lagar och regler för rättegångar och brott som tas upp i domstol.  I rättegångsbalken ingår regler om: Allmän vittnesplikt, alla som blir...

Läs mer om lagen

Regeringsformen (grundlag)

Regeringsformen säger hur landet ska styras med regeringen, riksdagen, landsting, kommuner och myndigheter. I regeringsformen står också våra fri-och rättigheter. T.ex. att alla ska behandlas...

Läs mer om lagen

Sambolagen

Sambor är två personer som är i ett parförhållande med varandra, men inte är gifta. Kompisar som delar på en bostad räknas alltså inte som...

Läs mer om lagen

Samtyckeslagen – Oaktsam våldtäkt (brottsbalk 6 kap. 1 a §)

Lagen bygger på frivillighet. Sex ska vara frivilligt, annars är det olagligt. Frivilligt sex betyder att en person har uttryckt ett ja till en sexuell...

Läs mer om lagen

Semesterlagen (1977:480)

Lagen gäller alla som är anställda. I lagen skiljer man på semesterledighet och semesterlön.  Semesterledighet - Alla som jobbar heltid har rätt till 25 dagars...

Läs mer om lagen

Sexuella övergrepp mot barn (Brottsbalken 6 kap. 6 §)

Med sexuellt övergrepp menas sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag. I de fallen kan det istället handla om våldtäkt mot barn...

Läs mer om lagen
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!