Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Föräldrabalken

Föräldrabalken handlar om relationen mellan barn och föräldrar, och vilken skyldighet föräldrar har.

Huvudregeln är att föräldrar har ansvar för barnens omvårdnad, trygghet och uppfostran. Barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling. I föräldrabalken finns regler om faderskap, moderskap, adoption, vårdnad, umgänge.

Vårdnadshavaren har även ett juridiskt ansvar för barnet vilket innebär att man ska se till att barnet inte skadar sig själv, andra människor eller begår andra brott. 

I föräldrabalken finns förbud mot aga, som betyder att vuxna inte får slå barn när de tycker att barnet gjort något fel.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!