Koll på lagen

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla lagar som nämns på hemsidan och i Koll på lagens material. Sök efter lagen, eller kolla igenom listan där de står i bokstavsordning. Saknar du någon lag i listan? Kontakta gärna oss!

Sexuellt ofredande (brottsbalken 6 kap 10 §)

Sexuellt ofredande är när någon gör eller säger något sexuellt kränkande till dig mot din vilja. När någon till exempel skickar bilder med sexuellt innehåll,...

Läs mer om lagen

Skadegörelse (Brottsbalken 12 kap. 1 §)

Skadegörelse innebär att någon skadar eller har sönder din egendom, alltså något som du äger. Skadegörelse kan vara t.ex: KlotterSönderslagna fönsterrutorSkadegörelse mot bilar, med eller...

Läs mer om lagen

Skollagen

Skollagen handlar om vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. Det innebär till exempel rätten att få stöd i skolan, att arbeta mot...

Läs mer om lagen

Smugglingslagen

Smuggling innebär att man tar in, eller för ut, en förbjuden vara i ett land. Det kan också vara saker som kräver särskilda tillstånd. Varor...

Läs mer om lagen

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter du har till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som inte kan...

Läs mer om lagen

Stöld (Brottsbalken 8 kap. 1 §)

Att utan lov ta något som tillhör någon annan. Kanske ett av de äldsta brott vi har.  Uppsåt – den som stjäl vill ta föremålet/pengarna...

Läs mer om lagen

Successionsordningen (grundlag)

I successionsordningen står det vem som får bli kung och drottning i Sverige.  Kungafamiljen har inte rätt att välja vilken religion dom vill, som vi...

Läs mer om lagen

Tillgrepp av fortskaffningsmedel (Brottsbalken 8 kap. 7 §)

Tillgrepp av fortskaffningsmedel innebär att någon tar, eller försöker ta, en bil, moped eller motorcykel men utan syftet att behålla den (då skulle det istället...

Läs mer om lagen

Tjänstefel (Brottsbalken 20 kap. 1 §)

Personer som arbetar inom offentlig sektor (tex. myndigheter och kommuner) som medvetet (med uppsåt) gör fel eller slarvar med sitt myndighetsuppdrag kan anmälas för tjänstefel....

Läs mer om lagen

Trafikförordningen

Lagen innehåller regler om trafik på väg och terräng.  Lagen handlar om att undvika olyckor och faror i trafiken, därför innehåller den inga rättigheter utan...

Läs mer om lagen

Tryckfrihetsförordningen (grundlag)

Tryckfrihetsförordningen innebär att vi har rätt att ge ut böcker, tidskrifter och tidningar utan att staten i förväg granskar eller kontrollerar vad vi skriver. Vi...

Läs mer om lagen

Upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen är komplicerad, men handlar i korta drag om att du inte får använda texter, bilder, musik som någon annan skapat utan deras tillstånd. När...

Läs mer om lagen

Utnyttjande av barn för sexuell posering (Brottsbalken 6 kap, 8§)

Utnyttjande av barn för sexuell posering är när någon pressar ett barn att skicka nakenbilder eller lättklädda bilder. Är barnet mellan 15 och 18 år...

Läs mer om lagen

Yttrandefrihetsgrundlagen (grundlag)

Med yttrandefrihet menas att vi får säga och tycka nästan vad som helst, så länge vi inte kränker någon annan.  Yttrandefrihetsgrundlagen är vår yngsta grundlag...

Läs mer om lagen
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!