Koll på lagen

Integritetspolicy

Denna hemsida är framtagen inom ramen för projektet Koll på lagen, som drivs av Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån). På hemsidan samlar vi inte in någon information om dig som besökare.

Personuppgiftspolicy

Vi följer Byråns personuppgiftspolicy, som blir aktuell om du kontaktar oss via e-post. Nedan kan du läsa vad personuppgiftspolicyn innebär vid e-posthantering och när du bokar en utbildning med Koll på lagen. Klicka här för att komma till Byråns hemsida där du kan läsa personuppgiftspolicyn i sin helhet.

Antagen av Byrån mot diskriminering i Östergötlands styrelse den 11 juni 2018.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Med anledning av detta har Byrån mot diskriminering i Östergötland tagit fram en ny personuppgiftspolicy. I denna kan du läsa om hur och varför vi sparar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvar

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Behandlingen av personuppgifterna utförs enligt denna personuppgiftspolicy.
Nedan kan du läsa om när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Byrån.

Om du har några frågor om vår personuppgiftshantering så är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter:

Byrån mot diskriminering i Östergötland
Torsgränd 15
603 63 Norrköping
Tel: 011-107131
Email: info@diskriminering.se

Så skyddar vi dina uppgifter

Byrån skyddar dina personuppgifter genom att vidta de åtgärder som krävs i varje enskilt fall. Åtgärderna kan vara av olika typ som till exempel tekniska IT-lösningar eller organisatoriska åtgärder. Exempel på organisatoriska åtgärder kan vara för ändamålet framtagna rutiner, säkerhetspolicys och checklistor. Vi ser också till att det bara är de personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy, som har tillgång till dem.

Vårt ändamål med behandlingen

Byrån samlar in dina personuppgifter för att kunna:

  • hantera din intresseanmälan eller registrering till en utbildning eller annan aktivitet inom ramen för vår verksamhet
  • hantera din begäran om information eller annan förfrågan du gör till Byrån

Nedan kan du läsa mer om hur dina personuppgifter används inom ramen för olika delar av vår verksamhet.

När du skickar e-post till Byrån

Personuppgifter (namn, mailadress) som lämnas i samband med att du skickar email till oss och som är adresserat till någon av de adresser som finns på vår webbsida, sparas i upp till 2 månader efter att mailkonversationen är avslutad. Ändamålet med behandlingen är att vi ska ha möjlighet att besvara din/dina frågor på bästa sätt. Två månader efter avslutad konversation raderar vi mailet och dina personuppgifter.

När du bokar en utbildning eller information från Byrån

De personuppgifter (namn, adress, emailadress, telefonnummer) du lämnar i samband med att du bokar en utbildning eller information av Byrån sparas i sex månader efter genomfört uppdrag. Ändamålet med behandlingen är att vi efter genomfört uppdrag ska kunna kontakta dig och följa upp detta för utvärdering. Efter sex månader raderas dina uppgifter.

I samband med din bokning kommer du att tillfrågas om du samtycker till att Byrån behandlar dina personuppgifter. Samtycke krävs för att Byrån ska kunna hantera din bokning. Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke.

Behandling av personuppgifter av bokföringsskäl

Vissa personuppgifter kan även behöva lagras och behandlas av bokföringsskäl. Detta gäller framförallt då du köper Byråns tjänster eller om du lämnar gåvor och bidrag till organisationen.

Din rätt till information

Du har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Detta gör du genom att begära ett registerutdrag över den behandling vi har avseende dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi ändrar dina personuppgifter om det finns någon felaktighet. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade.

Vi kan dock inte radera uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara så som vissa uppgifter enligt Bokföringslagen (1999:1078).

Ändringar i personuppgiftspolicy

Byrån har rätt att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör någon uppdatering som har en avgörande betydelse av vår behandling av dina personuppgifter så kommer vi att informera dig om detta via email och på vår webbplats, innan den nya policyn träder i kraft.

Den senaste versionen av denna personuppgiftspolicy hittar du alltid på vår webbplats.

Uppdaterades senast: 18 februari, 2019

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!