Koll på lagen

Om Koll på lagen

Koll på lagen är ett projekt som handlar om att stärka ungdomar med kunskap om vardagsjuridik och hur de praktiskt kan ta tillvara på sina rättigheter. Genom projektet får ungdomar lära sig om lagar och rättigheter de kan komma att möta i sin vardag. Det kan vara situationer i hemmet, på köpcentrumet, på nätet, på fritidsgården, mötesplatsen, i kontakt med polisen eller på jobbet.

Projektet

Kunskap om hur samhället fungerar är ingen självklarhet, särskilt inte juridisk kunskap. Praktisk juridisk kunskap är en rättvisefråga och en viktig del för att kunna tillvarata sina rättigheter och säkerställa att man blir rättvist behandlad i kontakt med samhället.

Koll på lagen är ett treårigt projekt som drivs av Byrån mot diskriminering i Östergötland , och finansieras av Allmänna arvsfonden (2021-2024). Syftet med projektet är att ge ungdomar kunskaper om vardagsjuridik och verktyg för att praktiskt kunna ta tillvara på sina rättigheter och möjligheter och bemöta orättvisor.

Kunskap om praktisk juridik ska inte vara förbehållet de som av eget intresse väljer att utbilda sig inom juridik på gymnasiet/ juristprogrammet, eller har föräldrar som kan förmedla dessa kunskaper vidare till sina barn. Att inte ha grundläggande juridisk kunskap innebär att man i praktiken inte kan ta del av samhället på lika villkor, och att ens möjligheter därmed begränsas. Det är fel och det vill vi motverka!

Metodmaterial till fritidsgårdar och mötesplatser

Tillsammans med ungdomar och personal på fritidsgårdar/mötesplatser har vi utvecklat denna hemsida med interaktiva övningar och tips om vardagsjuridik för unga. I projektet har vi även utvecklat ett fysiskt metodmaterial bestående av ett spel, filmer, informationsmaterial och diskussionskort. På ett konkret och praktiskt sätt lyfter hemsidan och materialet frågor om lagar och rättigheter som ungdomar kan ha användning för i sin vardag.

Materialet utgår från ungdomars egna upplevelser och erfarenheter i kontakt med samhället, skola och arbetsliv. Det kan handla om situationer då de upplevt orättvis behandling, kränkningar eller diskriminering. Det kan också vara frågor om yttrandefrihet på nätet, förtalsbrott, kränkningar i skolan, rättigheter i köpcentrumet, när en söker jobb eller är i kontakt med polisen.

Fyra ungdomar står och tittar ut över en stad i solnedgången
Ikon webbläsare frågetecken

Hur används hemsidan?

Den här hemsidan är för barn och unga som vill lära sig om lagar och rättigheter. Här finns också stöd för vuxna…

Läs mer
Ikon papper med "@" i kuvert

Kontakt

Kom i kontakt med Koll på lagen!

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!