Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Barnkonventionen

Från 2020 är barnkonventionen lag i Sverige och gäller alla under 18 år! Lagen betyder att alltid tänka på vad som är barnens bästa, och lyssna på vad barn har att säga i frågor och beslut som rör dem. Det kan handla om situationer i skolan, socialtjänsten men också i domstolar.

Barnkonventionens 4 grunder

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Du har rätt att få dina grundläggande behov uppfyllda.
  • Du har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
  • Du har rätt att få säga din mening och bli respekterad.

Utöver grunderna finns 50 artiklar som detaljerat beskriver barns rättigheter, tex. att barn har rätt till lek, vila och fritid (artikel 31).

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!