Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Grundlagar

En grundlag beskriver hur ett land ska styras, och vilka grundläggande friheter och rättigheter vi har. Grundlagarnas uppgift är att skydda vår demokrati och se till att vi inte blir felaktigt behandlade av samhället, myndigheter eller andra människor.

Andra lagar i Sverige får inte gå emot grundlagarna. Grundlagarna står över alla andra lagar.

Eftersom grundlagarna ska skydda vår demokrati är de svårare att ändra än andra lagar. För att ändra en grundlag, eller bestämma om en ny, krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan. Eller ett riksdagsbeslut tillsammans med en folkomröstning. Det måste vara ett genomtänkt beslut!

Sverige har 4 grundlagar

  • Regeringsformen
  • Tryckfrihetsförordningen
  • Yttrandefrihetsgrundlagen
  • Successionsordningen.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!