Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Hatbrott

Hatbrott är inget eget brott, utan en samling av flera brott där det finns ett motiv att kränka en person eller grupp utifrån kategorierna:

  • Ras
  • Hudfärg
  • Nationell eller etniskt ursprung
  • Trosbekännelse
  • Sexuell läggning
  • Könsidentitet eller könsuttryck

Du måste inte passa in på någon av dessa beskrivningar för att bli offer för ett hatbrott. Det räcker med att gärningspersonen tror att du har någon av egenskaperna.

Brott som är hatbrott:

  • hets mot folkgrupp (Brottsbalken 16 kap. 8 §) att sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp personer utifrån kategorierna. 
  • olaga diskriminering (Brottsbalken 16 kap. 9§) om företagare eller myndighet behandlar någon orättvist utifrån kategorierna.

Andra brott kan få strängare straff om det finns ett hatbrottsmotiv bakom, det kallas straffskärpning.  En person som klottrat något rasistisk eller misshandlat någon för att den är homosexuell kan alltså få ett strängare straff om gärningen bedöms som ett hatbrott. De vanligaste hatbrotten är ofredande och olaga hot. 

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!