Koll på lagen

Quiz

Vad kan du om lagar? Gör våra quiz med 10 snabba frågor, där svaret är sant eller falskt – olagligt eller bara otrevligt?

Quiz

Gissa grundlagen

En grundlag beskriver hur ett land ska styras och vilka friheter och rättigheter vi som medborgare har. Grundlagens uppgift är att skydda…

Till övningen
Ikon bok med frågetecken på omslaget
Lagar i centrum Quiz

I centrum

I centrum finns det många olika lagar som gäller. Det är lagar som du möter när du exempelvis handlar mat, provar kläder…

Till övningen
Ikon shoppingvagn med frågetecken och utropstecken
Lagar i hemmet Quiz

I hemmet

Det finns lagar som säger vad som gäller när du exempelvis ska hyra en lägenhet och lagar som ger oss rättigheter och…

Till övningen
Ikon flerbostadshus och frågetecken i pratbubbla
Lagar på fritiden Quiz

På fritiden

På fritidsgården, gymmet, fotbollsmatchen, bussen och på festen finns det lagar som bestämmer vad vi får och inte får göra. Vad vet…

Till övningen
Ikon fotboll och frågetecken
Lagar på jobbet Quiz

På jobbet

När vi jobbar eller söker jobb finns det lagar som skyddar oss. Många av rättigheterna vi har på jobbet är sådant som…

Till övningen
Ikon portfölj och frågetecken
Lagar på nätet Quiz

På nätet

Lagar som gäller utanför nätet gäller också på nätet. Vissa brott kan vara lättare att bevisa om det sker på nätet, eftersom…

Till övningen
Ikon dator och frågetecken
Lagar och polisen Quiz

Polis och domstol

Polisen har i uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten. Domstolen ska se till att alla får en rättvis bedömning om man…

Till övningen
Ikon handbojor och frågetecken
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!