Koll på lagen

Länkar & stöd

Om du blivit utsatt för diskriminering, kränkningar eller brott är det viktigt att berätta för någon så du kan få stöd och hjälp. Det kan kännas jobbigt att prata om det som hänt, men många tycker det gör det lättare att må bra igen.

Du är inte ensam

Även om många unga blir utsatta för brott, så är det inte så många som pratar om det! Du är inte ensam. Har du berättat för en vuxen, men känner att det inte händer något, berätta igen för någon annan.

Stöd kan vara någon som lyssnar, ger tips och råd för hur du kan gå vidare. Nedanför hittar du kontaktuppgifter till organisationer och myndigheter som kan ge stöd inom olika områden.

Någon att prata med

Brottsofferjouren

Om du har blivit utsatt för ett brott, vilket som helst, kan du få gratis stöd och hjälp av Brottsofferjouren. Det kan du även få om du är anhörig till någon som utsatts, eller om du har blivit vittne till ett brott. Till Brottsofferjouren kan du ringa, maila eller chatta!

Någon att prata med

Ungas jourer

På Ungas jourer finns tjej-kill- trans- och ungdomsjourer som jobbar med att stötta och stärka barn och unga. Du kan chatta, maila eller ringa och du kan vara anonym. På hemsidan finns många jourer samlade så att du kan hitta en som har öppet just när du behöver det.

Någon att prata med

Bris

Till Bris kan alla upp till 18 år vända sig. Du kan prata eller chatta med en kurator eller skriva med andra ungdomar. Bris har alltid öppet, även på natten! Du kan också boka en telefontid för att prata med en kurator på engelska eller arabiska.

Någon att prata med

Friends

Du som är barn kan vända dig till Friends för frågor som rör utsatthet eller mobbning. Både om du själv är utsatt eller om du är orolig för någon annan.

Någon att prata med

Ecpat

Till Ecpat kan du som är under 18 år vända dig. Du kan få stöd och hjälp med bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp, både på nätet och utanför. De kan också hjälpa dig att ta bort nakenbilder som spridits på nätet. Du kan chatta, ringa eller maila.

Orättvist behandlad av myndighet

Justitiekanslern

En myndighet som ska se till att andra myndigheter följer lagar och regler. JK är också åklagare i yttrande- och tryckfrihetsbrott. Du kan anmäla en myndighet eller tjänsteman till JK genom att skriva till dem och beskriva ditt ärende. Mer info om att anmäla finns på deras hemsida.

Orättvist behandlad av myndighet

Justitieombudsmannen

JO granskar myndigheter och ser till att lagar följs, särskilt lagar som handlar om individers rättigheter och skyldigheter. Om du tycker att du har blivit orättvist behandlad av en myndighet eller tjänsteman kan du anmäla till JO. Mer info och anmälningsformulär finns på deras hemsida.

Orättvist behandlad av myndighet

Patientnämnden

Om du har blivit orättvist behandlad eller fått sämre vård kan du kontakta Patientnämnden för råd och stöd. Alla län har en patientnämnd, på hemsidan finns alla kontaktuppgifter.

Orättvist behandlad i skolan

Prata med din rektor

I första hand ska du vända dig rektor, och andra hand till huvudmannen. Huvudmannen är kommunen eller den som driver skolan. Det är huvudmannen som är ansvarig för att barn och elever får en bra undervisning och känner sig trygga i skolan. Huvudmannen måste ta emot och utreda klagomål, det står både i Skollagen och Diskrimineringslagen.

Orättvist behandlad i skolan

Barn- och elevombudet

Om du har blivit utsatt för kränkningar och mobbing i skolan och inte får hjälp av skolan kan du kontakta Barn- och elevombudet. Du kan anmäla genom ett formulär på hemsidan.

Orättvist behandlad i skolan

Skolinspektionen

Skolinspektionen utreder andra missförhållanden i skolan än kränkande behandling.

Utsatt på jobbet

Prata med din chef

I första hand ska du prata med din chef. Arbetsgivare har ansvar att utreda kränkningar och se till att du mår bra på din arbetsplats, det står i både Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen.

Utsatt på jobbet

Fackförbund

Får du ingen hjälp från din chef kan du kontakta facket. Om du är medlem i facket kan du få hjälp om du blivit orättvist behandlad på jobbet. Här hittar du alla fackförbund med kontaktuppgifter.

Diskriminerad?

Antidiskrimineringsbyråer

Om du har blivit orättvist behandlad och tror att det kan handla om diskriminering kan du anmäla till en antidiskrimineringsbyrå. Det är gratis och du kan vara anonym. Kontakta den antidiskrimineringsbyrå som ligger närmst, på hemsidan finns alla Sveriges antidiskrimineringsbyråer. 

Diskriminerad?

Diskrimineringsombudsmannen

DO är en myndighet som ska se till att diskrimineringslagen följs. På hemsidan kan du lära dig mer om diskriminering och göra en anmälan om diskriminering.

Rättigheter som konsument

Hallå konsument!

Konsumentverket ger tips och råd om dina rättigheter vid köp och reklamation av både varor och tjänster.

Övrigt

Polisen

Vid en akut situation eller brott som pågår ska du ringa 112. Om du vill göra en polisanmälan i efterhand kan du anmäla på polisens hemsida, eller ringa 114 14. På hemsidan kan du också tipsa om brott och hitta din närmsta polisstation.

Övrigt

Hyresgästföreningen

Om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du få juridiskt stöd och hjälp om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.

Övrigt

Koll på soc

Hemsidan riktar sig till unga som vill veta mer om socialtjänsten. Här kan du få info om vad soc gör, tips inför möten och hur du tar kontakt med soc.

Övrigt

Näthatshjälpen

Information och tips om du har blivit utsatt för näthat. På näthatshjälpen kan du också läsa om lagar, få tips om saker som kan vara bra att tänka på när du surfar och läsa om hur en polisanmälan går till.

Övrigt

Av fri vilja!

På webbplatsen Av fri vilja kan du ta reda på mer om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Där går det att läsa om olika sexualbrott, var det går att få hjälp och stöd, hur en polisanmälan går till och vad du kan göra du eller om en kompis är utsatt.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!