Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Förvaltningslagen (2017:900)

Förvaltningslagen handlar om att se till att människor behandlas rättvist och demokratiskt vid myndighetsutövning (när samhället, oftast en myndighet, beslutar något som rör en individ).

Enligt förvaltningslagen ska myndigheter använda tolk eller på andra sätt underlätta för personer att förstå information och kunna ta vara på sina rättigheter. Tolkar omfattas av offentlighets- och sekretesslagen vilket innebär att de har tystnadsplikt.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!