Koll på lagen

Polis och domstol

Polisen har i uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten. Domstolen ska se till att alla får en rättvis bedömning om man är misstänk för, eller blivit utsatt för brott. Polisen har rätt att göra vissa saker som vanliga medborgare inte får göra, men polisen har också lagar att följa. Vad vet du om polisen och domstolen?

Quiz!

Polisen kör iväg dig från centrum och släpper dig utanför staden. Olagligt eller bara otrevligt?

Fel svar
Rätt svar

Polislagen 13 §. Maximala längden för ett avlägsnande får inte överstiga 5 km.

Om man blir kallad till att vittna i domstol, så behöver man inte göra det om man inte vill. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Rättegångsbalken. Allmän vittnesplikt gäller. Däremot finns undantag och man kan överklaga. Undantag kan vara om personen är gift eller nära släkt med den åtalade, är under 15 år, eller har tystnadsplikt genom sitt yrke, tex. läkare, psykologer, advokater.

Man kan dömas i domstol om man är 15 år. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Från att en person fyllt 15 år kan hen bli dömd för brott. Barn under 15 år som begår brott kan inte bli dömda i domstol, då är det istället Socialstyrelsen som bestämmer vad som ska hända. Det finns särskilda straff för unga som blir dömda för brott, läs mer om vilka straff unga kan få här.

Du blir misstänkt för brott och en åklagare väcker åtal, även fast det inte finns bevis att du gjort brottet. Olagligt eller bara otrevligt?

Rätt svar
Fel svar

Åklagare är skyldiga att väcka åtal om de har tillräckligt bevis För att du ska kunna dömas för ett brott krävs det att åklagaren når upp till beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”.

Polisen får trycka ditt finger mot mobilen för att låsa upp den, om de misstänker att det finns bevis på mobilen. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Regler om tvångsmedel, som beslag eller tagande av fingeravtryck regleras i rättegångsbalken (RB). Där står det att fingeravtryck får endast tas för att jämföras (t.ex. mot fingeravtryck från en brottsplats).

Du är misstänkt för ett brott och kallas till ett polisförhör. I förhöret ljuger polisen för att få ut information. Polisen har rätt att ljuga, om det kan hjälpa dom lösa brottet. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Rättegångsbalken. Polisen får inte pressa någon att erkänna genom att ljuga, tex genom att ljuga om att en medmisstänkt har erkänt eller att det finns ett vittne som sagt något. Paragrafen förbjuder också hot, uttröttning och ger den misstänkte rätt till mat och vila.

Du ser en polis gripa en person, plötsligt börjar situationen bli allvarligare där polisen använder våld mot den gripna personen. Du står en bit ifrån, du väljer att ta upp din mobil och filmar. Du har rätt att filma polisen, sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

På allmän plats får du filma så länge du själv håller i kameran, man får dock inte hindra polisens arbete eller störa den allmänna ordningen. Var försiktig innan du sprider filmen, du får tex. inte sprida bilder på personer som är med i en olycka (olaga integritetsintrång).

Man måste alltid visa leg för polisen. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Polisen har bara rätt att be om legitimation utifrån fyra fall:

  1. om du är misstänkt för brott,
  2. vid resa in i landet (passkontroll),
  3. om du kör ett fordon som kräver körkort,
  4. om det finns ”särskild anledning att anta” att personen är efterlyst eller efterspanad.

Polisen får föra bort personer från ett visst område. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

För att förhindra brott eller om någon stör allmänheten. I första hand ska Polisen säga till personen att själv lämna platsen.

Unga som är under 18 kan dömas till fängelse. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Oftast får unga under 18 år inte fängelse utan döms istället till Sluten ungdomsvård. I särskilda fall kan unga 15-17 år dömas till fängelse vid väldigt grova brott (t.ex. mord), men de får kortare fängelsestraff än vuxna.

Sådär ja, du fick 0/10 frågor rätt!

Info och tips

Har du blivit utsatt för ett brott?

  • Akut! Ring 112 direkt om du är utsatt för fara, hot eller i ett nödläge.
  • Att bli utsatt för brott kan vara en jobbig upplevelse. Ibland kan det ta lite tid innan du förstår att du blivit utsatt för något olagligt. Det är bra att prata med en vuxen som du litar på. Personen kan ge stöd, men blir också vittne om du går vidare med polisanmälan. Mår du dåligt och behöver någon att prata med finns flera organisationer du kan vända dig till, där kan du vara anonym. Kontakta oss gärna!
  • Spara bevis på det som hänt – här kan du se hur du samlar fysiska och digitala bevis!
  • Gör en polisanmälan.

Vad kan man göra om man blir orättvist behandlad av polisen?

Om du upplever dig orättvist behandlad av polisen på ett sätt som du tror är olagligt kan du göra en polisanmälan.

Polisen har en särskild grupp som jobbar med anmälningar mot polisen. Du kan också vända dig till Justitiekanslern (JK) eller Justitieombudsmannen (JO).

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!