Koll på lagen

Gissa grundlagen

En grundlag beskriver hur ett land ska styras och vilka friheter och rättigheter vi som medborgare har. Grundlagens uppgift är att skydda vår demokrati och se till att vi inte blir felaktigt behandlade av samhället, myndigheter eller andra människor. Vad vet du om våra grundlagar?

Quiz!

Ger oss rätten att bära religiösa symboler?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar
Fel svar

I regeringsformen står våra fri-och rättigheter, bland annat att vi har rätt att utöva vilken religion vi vill. Religionsfriheten är starkt skyddad, det finns dock undantag.

T ex i situationer där lagar om säkerhet eller hälsa väger tyngre än personens rätt att bära religiösa symboler.

Ger folket makten genom demokratiska val?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar
Fel svar

Regeringsformen säger hur landet ska styras och på vilket sätt makten ska fördelas. Att leva i en demokrati innebär att alla som är över 18 år kan påverka hur samhället ska styras genom att rösta i politiska val.

Ger oss rätt att demonstrera?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar
Fel svar

Rätten att demonstrera kan kännas som en självklarhet men är tyvärr inte det överallt i världen. Regeringsformen ger oss rätt att demonstrera för att visa missnöje eller lyfta viktiga frågor (det krävs dock att man ansöker om polistillstånd).

Säger att alla är lika inför lagen?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar
Fel svar

I regeringsformen står det att alla ska behandlas lika inför lagen, vilket också är en mänsklig rättighet enligt FN. Det innebär att t ex domstolar ska behandla alla lika och vara opartiska och neutrala.

Ger oss rätt att läsa handlingar tex beslut som tagits i kommunen?

Fel svar
Fel svar
Fel svar
Rätt svar

Tack vare offentlighetsprincipen som ingår i tryckfrihetsförordningen har vi rätt att ta del av allmän information och dokument från t.ex. kommunen, myndigheter och domstolar. Offentlighetsprincipen gäller dock inte saker som är sekretessbelagda (hemliga för att skydda tex en myndighet, person eller företag).

Ger oss rätt att anonymt berätta för media om maktmissbruk och missförhållanden?

Fel svar
Fel svar
Fel svar
Rätt svar

Tryckfrihetsförordningen ger oss rätten att prata med massmedia om vi upptäcker att något inte gått rätt till. Vi kan anonymt berätta det för t.ex. en tidning för att hjälpa till att avslöja t ex missförhållanden. Den så kallade meddelandefriheten finns i både tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Ger oss rätt att skriva insändare och debattartiklar?

Fel svar
Fel svar
Fel svar
Rätt svar

Enligt tryckfrihetsförordningen får vi uttrycka våra åsikter i skrift genom att exempelvis skriva en insändare till tidningen. Vi får dock inte skriva saker som kränker någon, eftersom tryckfrihetsförordningen också skyddar oss mot förtal och kränkningar.

Ger oss rätt att säga vad vi tycker och tänker så länge vi inte kränker någon?

Fel svar
Fel svar
Rätt svar
Fel svar

Yttrandefrihetsgrundlagen är vår yngsta grundlag som kom år 1991. Den gäller när vi säger vad vi tycker i radio, poddar, på tv, film, video och vissa webbsidor. Med yttrandefrihet menas att vi får säga och tycka nästan vad som helst, så länge vi inte kränker någon annan.

Bestämmer vem som får bli kung eller drottning i Sverige?

Fel svar
Rätt svar
Fel svar
Fel svar

I successionsordningen står det vem som får bli kung och drottning i Sverige. Nu för tiden kan alla oavsett kön ärva tronen, men fram till år 1979 var det bara söner som kunde bli statschef (kung) i Sverige. För att få gifta sig behöver också en prins eller prinsessa få godkänt av regeringen.

Ger oss rätt att tro på vilken religion vi vill, eller inte tro alls?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar
Fel svar

Tack vare religionsfriheten i regeringsformen får vi tro på vilken religion vi vill, eller inte tro alls. Vi får fira religiösa högtider, bära religiösa symboler eller kläder och ingen får tvinga oss till en viss religion. Religionsfriheten är också en mänsklig rättighet enligt FN.

Sådär ja, du fick 0/10 frågor rätt!

Info och tips

Grundlagarna står över alla andra lagar, och andra lagar får inte gå emot en grundlag.

Eftersom grundlagarna ska skydda vår demokrati är de svårare att ändra än andra lagar. För att ändra en grundlag krävs två riksdagsbeslut med ett val mellan. Eller ett riksdagsbeslut och en folkomröstning. Det måste vara ett genomtänkt beslut!

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!