Koll på lagen

På fritiden

På fritidsgården, gymmet, fotbollsmatchen, bussen och på festen finns det lagar som bestämmer vad vi får och inte får göra. Vad vet du om lagar på fritiden?

Quiz!

Det kan vara olagligt om bussar inte har utrop för kommande hållplatser i högtalarna. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Sant. Diskrimineringslagen, diskriminering i form av bristande tillgänglighet utifrån grunden funktionsnedsättning, mot personer med till exempel synnedsättning.

Någon blir kallad taskiga saker av andra elever i skolan. Olagligt eller bara otrevligt?

Rätt svar
Fel svar

Olagligt. Skollagen förbjuder kränkande särbehandling, som är att bli utsatt för kränkningar (tex. mobbning) som får en att må dåligt.

Under fotbollsmatchen skriker publiken rasistiska kommentarer till målvakten. Olagligt eller bara otrevligt?

Rätt svar
Fel svar

Olagligt. Det kan vara flera olika brott, tex. hets mot folkgrupp, förolämpning med hatbrottsmotiv.

Att ha sex med någon som är väldigt full. Olagligt eller bara otrevligt?

Rätt svar
Fel svar

Olagligt. Att ha sex med någon som är väldigt full/medvetslös kan vara våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Även om du inte sagt nej så är det olagligt, allt sex ska vara frivilligt!

Fritidsledare måste enligt lag prata med Socialen om de är oroliga för ett barns/ungdoms säkerhet eller hälsa. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Sant. Enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 § har alla som jobbar med barn och unga anmälningsskyldighet till Socialen (Socialtjänsten). Det kan handla om att en fritidsledare är orolig för att en ungdom inte har det bra hemma. Eller att en ungdom skadar sig själv på något sätt tex genom att ta droger.

Att fritidsgården/mötesplatser enbart har öppet för tjejer vissa dagar kan vara diskriminering. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Falskt. Det skulle kunna vara det men oftast har fritidsgården ett syfte med ”tjejkvällar”, tex att få fler tjejer till fritidsgården och skapa trygghet, då är det inte diskriminering enligt lag.

Yttrandefriheten innebär att jag får säga vad jag vill tex i skolan, på fritidsgården och till polisen. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Falskt. Yttrandefrihetsbrott är lagar som sätter gränser för vad vi får säga tex får vi inte säga kränkande saker som kan vara brotten förtal, hets mot folkgrupp och förolämpning.

Att frivilligt ha sex med någon men i efterhand ångra sig. Olagligt eller bara otrevligt?

Fel svar
Rätt svar

Bara otrevligt. Oaktsam våldtäkt/Samtyckeslagen gäller vid tidpunkten för sexet, men inte om man i efterhand ångrar sig.

Någon har låst ditt skåp på gymmet, så du kan inte hämta din jacka och väska när du ska gå hem. Olagligt eller bara otrevligt?

Rätt svar
Fel svar

Olagligt. Egenmäktigt förfarande, det kan vara två saker.

  1. Att någon tar eller använder något – men inte tänker behålla det (tex. lånar en cykel utan lov).
  2. Att någon hindrar dig från att använda din egendom (tex. att någon har låst fast din cykel med ett lås som du inte har nyckel till.)

En gubbe på bussen kallar dig n-ordet. Olagligt eller bara otrevligt?

Rätt svar
Fel svar

Olagligt. Förolämpning. Att säga något nedvärderande till någon med avsikt att få personen att känna sig ledsen och mindre värd är olagligt.

Sådär ja, du fick 0/10 frågor rätt!

Info och tips

Har du eller någon blivit utsatt för brott på fritiden? På vår sida “Har det hänt dig” har vi samlat tips på hur du kan anmäla diskriminering, samla bevis och anmäla brott, samt vilka du kan kontakta för stöd.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!