Koll på lagen

På jobbet

När vi jobbar eller söker jobb finns det lagar som skyddar oss. Många av rättigheterna vi har på jobbet är sådant som facken genom åren har kämpat för, så att vi alla ska ha trygghet i arbetslivet. Vad vet du om lagar på jobbet?

Quiz!

En anställd stjäl lite från kassan och blir påkommen. Tre månader senare sparkas personen, den har inte gjort något annat fel. Arbetsgivaren har rätt att göra så. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Falskt. Lagen om anställningsskydd. Arbetsgivaren får bara avskeda någon för saker som den vetat om i max två månader. Har chefen vetat om det i tre månader är det för sent att sparka personen från jobbet

Jag kan sjukanmäla mig från jobbet under min semester. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Sant. Semesterlagen. Semestern ska vara en tid för ledighet då du ska kunna ägna dig åt annat. Om du blir sjuk ska du sjukanmäla dig och avbryta semestern. Spara semesterdagarna till när du är frisk och kan vila upp dig!

Jag kan bli av med jobbet (uppsagd) på grund av att chefen inte har tillräckligt med arbetsuppgifter till mig. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Sant. Lagen om anställningsskydd. I lagen kallas det att uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist. Det kan bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda på grund av omorganisation. Arbetsgivaren måste kunna visa att det finns godkänd anledning för uppsägning på grund av arbetsbrist.

Min chef kan sparka mig om jag kommer sent till jobbet en dag. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Falskt. Lagen om anställningsskydd men om det händer flera gånger kan du bli av med jobbet. Arbetsgivaren måste då varna dig eller på annat sätt göra dig medveten om att förseningarna kan komma att leda till uppsägning.

Du får inte komma på arbetsintervju för du saknar körkort, men i tjänsten behöver du inte köra bil. Olagligt eller bara otrevligt?

Rätt svar
Fel svar

Olagligt. Diskrimineringslagen. Det kan vara indirekt diskriminering pga funktionsnedsättning. Indirekt diskriminering är när man använder en regel som inte går att motivera, och som får negativa konsekvenser för personer utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

Arbetsgivaren får själv välja att avskeda/sparka någon av vilken anledning som helst. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Falskt. Lagen om anställningsskydd. Anledning till uppsägning måste vara arbetsbrist eller personliga skäl.

En provanställning kan vara längre än 6 månader. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Falskt. Lagen om anställningsskydd säger att en provanställning får vara max 6 månader, sen är det vanligt att anställningen går över till en tillsvidaretjänst (fast anställning).

En arbetsgivare har rätt att ha synpunkter på vad en tillsvidareanställd gör på sin fritid. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Sant. Som anställd ska du vara lojal – det betyder att du inte får skada arbetsgivaren, tex. genom att kritisera arbetsgivaren i sociala medier. Du får heller inte ha en bisyssla (annan verksamhet på fritiden) som kan vara dåligt för arbetsgivaren.

En arbetsgivare på ett privat företag har rätt att förbjuda sina anställda att bära slöja. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Sant. Men det gäller bara privata företag, inte skolor eller offentlig verksamhet. Regeln måste då gälla samma för alla, dvs. inga religiösa symboler får visas.

Alla som jobbar måste betala skatt. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Falskt. Tjänar du mindre än 20 135 kronor per år (gäller för 2021) behöver du inte betala skatt. Du kan fråga Skatteverket om du är osäker om du ska betala skatt eller inte.

Sådär ja, du fick 0/10 frågor rätt!

Info och tips

Både när vi söker och har ett arbete är det bra att känna till vilka lagar och rättigheter som gäller. Har du blivit orättvist behandlad i en anställningsprocess, på din arbetsplats eller praktik?

Kontakta ditt fackförbund eller om du tror det rör sig om diskriminering kan du kontakta en antidiskrimineringsbyrå.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!