Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd kallas oftast LAS, handlar om rättigheter på jobbet, och skydda anställda från att bli av med jobbet av ingen anledning. LAS innehåller vad som gäller vid uppsägning, avsked och provanställning. 

Uppsägning = oftast på grund av arbetsbrist eller att anställda har misskött sina uppgifter. Uppsägningstiden är minst 1 månad, men kan vara längre om du jobbat länge på företaget. Om uppsägning sker pga arbetsbrist gäller ofta ”först in, sist ut”. Det betyder att den som har varit anställd kortast tid ska sägas upp först. Turordningsreglerna gäller inte på samma sätt för arbetsgivare med 10 eller färre anställda. 

Avsked = om du grovt misskött ditt arbete. Då får du sluta direkt. Misshandel på arbetsplatsen, stöld eller förskingring är exempel på grund för avsked.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!