Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Nedskräpning (Miljöbalken)

Det är olagligt att skräpa ner på allmänna platser. I lagen står det:

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning. 

Miljöbalken 29 kap. 7 §

Med uppsåt menar man att det var medvetet, och oaktsamhet betyder att man varit oförsiktig eller slarvig.

Att skräpa ner ger olika straff beroende på hur allvarlig nedskräpningen är.

Mindre nedskräpning: kallas i lagen ”ringa nedskräpningsföreselse” är till exempel cigarettfimpar, snus, tuggummin, glas- och platsflaskor och godispapper. Straffet är 800 kr i skräpbot.

Nedskräpning: allvarligare nedskräpning. Det kan handla om att slänga möbler, elektronik eller bilar. Straffet är böter eller fängelse i högst 1 år.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!