Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Polislagen

Polislagen är den lag som beskriver polisens uppgifter, dess befogenheter och dess organisation. Polislagen förkortas ofta som PL. 

Några av polisens befogenheter:

  • Våld = Polisen får använda våld om inga andra metoder fungerar, om de möts med våld eller hot om våld, eller en person som ska häktas försöker komma undan. 
  • Avlägsna till annan plats = polisen får avlägsna en person om någon stör eller är farlig för den allmänna ordningen. I första hand ska polisen avvisa, det betyder att säga till personen att själv gå därifrån. 
  • Identifiering = Polisen får kräva legitimation om: du är misstänkt för brott, när du reser över landsgränsen, om du kör bil/fordon som kräver att du har körkort. 
  • Kroppsvisitation –= söka efter vapen som ska användas vid brott mot liv och hälsa. Visitering kan göras för att fastställa en persons identifikation.  

Polisens grundläggande principer:

  • Legalitetsprincipen = Polisen måste följa lagen. Polisen får bara använda våld & tvång om det finns stöd för det i lagen
  • Likhetsprincipen = Polisen måste behandla alla lika, oavsett t.ex. kön, nationalitet, sexuell läggning eller religion
  • Objektivitetsprincipen = polisen får inte agera utifrån sina egna åsikter
  • Proportionalitetsprincipen = Polisen ska använda så lite våld som möjligt för att nå resultatet.
  • Skyndsamhetsprincipen = Polisen ska agera och ta beslut så snabbt som möjligt.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!