Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Offentliga handlingar?

Lagen säger att myndigheter måste registrera allmänna handlingar (text, bild, inspelningar, filmer). Det gäller också allt som skickas in till myndigheter.

Offentlighetsprincipen = du har rätt att ta del av allmänna handlingar, politiska beslut och annan information. Exempel: Om du söker ett jobb i en kommun/myndighet kan du begära ut listor med vilken lön de anställda har. Får du inte jobbet kanske du vill veta vilka andra som sökt jobbet, du kan begära ut de andras jobbansökan.

Tystnadsplikt och sekretess?

I lagen finns också regler om sekretess, alltså när information inte får delas.

Alla anställda på en myndighet eller i en kommun måste följa lagen. Exempel: om en fritidsledare får veta något om en ungdoms personliga förhållanden (tex ekonomi, familjesituation, sjukdomar, bostadsadress) har fritidsledaren tystnadsplikt. Möjligtvis får man prata med kollegor som också träffar ungdomen men inte med andra.

Det finns undantag! Om en person arbetar med barn och ungdomar och misstänker att någon far illa, måste man anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsskyldigheten går alltid före tystnadsplikten.

Straff för brott mot tystnadsplikten

Böter eller fängelse i högst 1 år.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!