Koll på lagen

ID-kontroll på tåget

En afrosvensk man blir utsläpad av tåget i samband med en identitetskontroll. Är det rasprofilering eller rätt ingripande från polisen?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Safir har i 10 år åkt pendeltåg mellan hans hem i Malmö och jobb i Köpenhamn. Han blir ofta ifrågasatt och kontrollerad vid gränskontrollen och behöver uppge vart han varit, vad han jobbar med och vad han har gjort i Köpenhamn. Safir är afrosvensk.

En kväll när han är på väg hem från jobbet och blir kontrollerad räcker det inte med att han visar legitimation. Polisen vill göra en fördjupad kontroll. Safir ifrågasätter varför han ska behöva gå av, ta ett senare tåg och bli försenad. Han har visat sitt id-kort och det uppstår en hetsig diskussion.

Polisen ber Safir kliva av tåget för ytterligare kontroll men han vägrar och blir till slut utsläpad från tåget av poliserna. Flera andra passagerare reagerar och säger att de åker med samma tåg som Safir varje dag, några av dom filmar också hela händelsen.

Fundera

Vad tror du polisen tänkte? Borde Safir gjort något annorlunda?


Vilket brott?

Safir har anmält händelsen till polisen. Tänk dig att du är åklagare och ska driva ärendet, vilka två brott handlar berättelsen om?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar
Rätt svar

Rätt svar är att det handlar om både misshandel och tjänstefel i detta fall!

Tjänstefel (Brottsbalken 20 kap. 1§) betyder att en person som arbetar inom offentlig sektor (tex. myndigheter och kommuner) som medvetet gör fel eller slarvar med sitt myndighetsuppdrag.

Misshandel (Brottsbalken 3 kap. 5 §) i lagens mening betyder att med avsikt skada en annan person, fysiskt eller psykiskt.

Varför är det inte diskriminering?

Diskrimineringslagen skyddar bara inom vissa områden som arbetsliv, skola, affärer, vården. Ett område som inte ingår i lagen är rättsväsendet. Så varken polisen, domstolen eller kriminalvården kan hållas ansvariga för diskriminering utifrån diskrimineringslagen* (*lagen gäller bara rättsväsendet utifrån rollen som arbetsgivare).

Vill du veta mer om lagarna? Kolla i vår kunskapsbank!


Det verkliga fallet

Berättelsen om Safir bygger på en verklig händelse från 2020. Personen (som egentligen heter något annat) anmälde polisen. Han menade att han hade blivit utsatt för rasprofilering*, som är olagligt och klassas som tjänstefel (Brottsbalken, 20 kap 1§). Han anmälde också polisen för misshandel (Brottsbalken, 3 kap. 5 §).

Anmälan har lagts ner och går inte vidare till åtal. Åklagaren har bedömt att polisen hade använt fel paragraf vid ingripandet, de använde PL19 ”misstanke om vapen eller liknande föremål”. Men polisen hade ändå rätt att ingripa utifrån annan paragraf, PL14 ”omhänderta någon för identifiering”. Personen har överklagat åklagarens beslut.

*Rasprofilering är när polis eller ordningsvakt misstänker människor utifrån hudfärg eller andra kännetecken som kan kopplas till personens etnicitet.

Info och tips

Vet du vad du kan göra om du känner dig orättvist behandlad av polisen?

Om du upplever dig orättvist behandlad av polisen på ett sätt som du tror är olagligt kan du göra en polisanmälan. Polisen har en särskild grupp som jobbar med anmälningar mot polisen. Du kan också vända sig till Justitiekanslern (JK), Justitieombudsmannen (JO).

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!