Koll på lagen

Filma polisen

Du filmar när polisen griper en person. Polisen säger åt dig att sluta och radera filmen. Får man filma polisen?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Du är på väg hem från skolan och ska byta buss i resecentrum. När du står och väntar på din buss ser du att polisen gör ett ingripande mot en person en bit bort. Du går dit för att se vad som händer. En person ligger på marken och två poliser håller ner personen medan en tredje står bredvid. Du tar upp din mobil och börjar filma. Polisen som står bredvid kommer fram till dig och ber dig sluta och säger åt dig att radera filmen.

Vad skulle du gjort i den här situationen?

Gör som polisen säger, raderar filmen och lägger ner mobilen.

Du har rätt att filma polisen på allmän plats, så länge du inte hindrar polisens arbete genom att t.ex. vara i vägen eller störa den allmänna ordningen. Det kan vara bra att lyssna på polisen, de kanske har anledning att be dig att inte filma.

Fortsätter filma, det verkar som att polisen gör något fel och då kan det vara viktigt med bevis.

Ibland kanske ett ingripande ser brutalt ut, särskilt om man inte sett eller förstått hela händelsen. Det är inte säkert att polisen gör något fel, men enligt lag har du rätt att filma polisens ingripande så länge du inte hindrar polisen i sitt arbete. Om polisen begår något brott kan filmen användas som bevis.

Fortsätter filma och lägger sen upp filmen på sociala medier. Det är viktigt att andra får se hur polisen behandlar människor.

Du har rätt att filma polisen på allmän plats, så länge du inte stör polisen i sitt arbete, t.ex. ställer dig i vägen för polisen. Däremot är det viktigt att tänka på vad man lägger upp på sociala medier. Att sprida bilder på personer utan deras samtycke kan vara olagligt.


Fråga

Vilket brott kan polisen göra sig skyldig till om de tar din mobil och raderar filmen?

Fel svar
Fel svar
Rätt svar

Rätt svar är att det handlar om tjänstefel i detta fall!

Tjänstefel (Brottsbalken 20 kap. 1§) betyder att en person som arbetar inom offentlig sektor (tex. myndigheter och kommuner) medvetet gör fel eller slarvar med sitt myndighetsuppdrag.

Vill du veta mer om lagarna? Kolla i vår kunskapsbank.


Kommentar

Det kan finnas tillfällen när polisen har rätt att be dig sluta filma, tex av säkerhetsskäl. Men polisen får inte radera filmen, då kan det handla om tjänstefel.

Det finns flera exempel på när polisen dömts för tjänstefel i samband med att de blivit filmade. Ett exempel är från 2021, då en man vägrade att identifiera sig och två poliser gjorde en kroppsvisitation utan att uppge att mannen var misstänkt för något brott. Mannen filmade med sin mobil och polisen tog mobilen ifrån honom. Poliserna blev dömda för tjänstefel pga att de inte hade skäl att varken stoppa, kroppsvisitera eller ta mannens mobil. Filmen användes som bevis mot poliserna.

Om du filmar en person som inte gett sitt samtycke till att filmen sprids skulle du kunna göra dig skyldig till olaga integritetsintrång. Om du skulle trycka upp kameran i ansiktet på polisen kan du också göra dig skyldig till ofredande.

Info och tips

Varför är det viktigt att vi får filma polisen?

Justitieombudsmannen säger att det är en viktig rättighet att få filma polisen, för rättssäkerheten och för att allmänheten ska kunna ha insyn i polisens arbete. Att filma någon på allmän plats, exempelvis polisen, är en grundlagsskyddad rättighet.

Det är däremot också viktigt att inte göra sig skyldig till något annat brott i en sådan situation, som t.ex. olaga integritetsintrång, ofredande eller våldsamt motstånd.

Om man känner sig orättvist behandlad av polisen kan man vända sig till Justitiekanslern (JK), Justitieombudsmannen (JO) eller göra en polisanmälan.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!