Koll på lagen

Jobbannonsen: ”Inget jobb för tjejer”

Daria söker jobb på ett lager, men vid första samtalet med chefen får hon höra att “det är inget bra jobb för tjejer”. Är chefens kommentar olaglig eller bara otrevlig?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Daria är lärling inom matproduktion och söker jobb på ett lager för fryst mat. Hon har tidigare jobbat på ett liknande ställe och har bra referenser. Daria ringer chefen för att höra om jobbet. I telefon säger chefen att hon har ett bra cv och erfarenheter men jobbet hon sökt innebär tidiga mornar, det är kallt och tungt ”det är inget bra jobb för tjejer”.

Daria säger att hon är van vid tuffa miljöer för hon har jobbat som kock. Chefen säger då att hon inte ska ta det personligt, chefen säger nej till Daria av omtanke för han inte tror jobbet skulle passa henne.

Fundera

Chefen menar inget illa utan säger det för att vara snäll. Spelar det någon roll vad chefen har för motivering?


Vilket brott

Daria tycker det är orättvist att hon inte fått jobbet för att hon är tjej så hon anmäler händelsen. Vilken lag handlar fallet om?

Fel svar
Rätt svar
Fel svar
Fel svar

Rätt svar är att det handlar om diskriminering utifrån grunden kön i detta fall!

Diskriminering betyder att du blir orättvist behandlad utifrån egenskaper som du själv inte kan påverka. Egenskaperna måste kunna kopplas till en eller flera av diskrimineringslagens 7 grunder: etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder.

Lagen förbjuder diskriminering i arbetslivet, och skyddar både personer som söker och personer som har ett arbete eller praktik.

Vill du veta mer om lagarna? Kolla i vår kunskapsbank


Det verkliga fallet

Fallet om Daria (som egentligen heter något annat) grundas på ett verkligt fall från 2009. I det verkliga fallet så anmälde kvinnan företaget till sitt fackförbund, men eftersom arbetsplatsen inte hade kollektivavtal kunde de inte göra något. Fallet gick vidare till diskrimineringsombudsmannen (DO), som anmälde företaget för direkt diskriminering kopplat till grunden kön.

– Arbetsgivaren upprepade sina åsikter i en radiointervju, så vi hade ett ovanligt tacksamt bevisläge, sa juristen på DO.

Företaget bad om ursäkt och gick med på att betala 70 000 kr i skadestånd till kvinnan.

Info och tips

Vad kan du göra om du upplever diskriminering i arbetslivet?

I första hand, prata med din chef. Får du ingen hjälp kan du prata med fackförbund eller en antidiskrimineringsbyrå.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!