Koll på lagen

Rasism i arbetslivet

Edi söker praktik på en elektrikerfirma, men får svar att de inte kan ta emot honom. De säger att kunderna vill ha någon som pratar “perfekt svenska”. Är det olagligt eller bara otrevligt?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Edi går el- och energiprogrammet på gymnasiet. Under tredje året ska han göra praktik, men det är svårt att hitta en praktikplats i staden han bor i.

Edi pratar med sin lärare som kontaktar en vän som är elektriker och frågar om Edi kan vara hos dom. Elektrikern säger då ”vi hade gärna haft Edi här, han verkar supertrevlig. Men våra kunder är ibland lite gammaldags. De kan säga lite konstiga saker, och har svårt att förstå om man inte pratar perfekt svenska”

Edi är afrosvensk och har föräldrar från Gambia, men har själv bott i Sverige i hela sitt liv. Han pratar med sin kusin som hade liknande problem, “jag sökte jättemånga jobb och kom aldrig vidare till intervju. Jag fick bara ett mail att någon annan fått tjänsten. Sen provade jag att byta mitt namn, då ringde dom!”

Fundera

Tror du det är vanligt att personer inte blir kallade på intervju på grund av sitt efternamn?


Vilken lag

Edi tycker elektrikern gör fel som inte ger honom praktik på grund av hans efternamn och hudfärg. Han anmäler företaget. Vilken lag handlar fallet om?

Fel svar
Fel svar
Fel svar
Rätt svar

Rätt svar är att det handlar om diskriminering utifrån grunden etnisk tillhörighet i detta fall!

Diskriminering betyder att du blir orättvist behandlad utifrån egenskaper som du själv inte kan påverka. Egenskaperna måste kunna kopplas till en eller flera av diskrimineringslagens 7 grunder: etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder.

Lagen förbjuder diskriminering i arbetslivet, och skyddar både personer som söker och personer som har ett arbete eller praktik.

Vill du veta mer om lagarna? Kolla i vår kunskapsbank


Det verkliga fallet

Fallet är ett påhittat, men det finns många forskningsstudier som visar att namndiskriminering och diskriminering utifrån hudfärg är vanligt i det svenska arbetslivet.

Exempel på rasism i arbetslivet (i Sverige):

Lägre lön: Personer födda i subsahariska Afrika har 25 procent lägre lön än befolkningen i övrigt. För afrosvenskar som är födda i Sverige är motsvarande siffra 36 procent.

Måste skicka fler jobbansökningar: icke-vita i Sverige måste skicka 70–94 procent fler ansökningar för att bli kallade till intervju i jämförelse med vita.

Andra frågor på jobbintervjun: Personer med “arabiskklingande” efternamn får fler frågor om personliga värderingar, medan personer med “svenskklingande” namn får fler frågor om tjänsten de sökt.

Info och tips

Att inte få ett jobb på grund av sitt efternamn eller hudfärg är olagligt utifrån diskrimineringslagen. En rekrytering ska fokusera på erfarenheter och kunskaper, och får inte bygga på fördomar utifrån en persons efternamn, hudfärg, religion, kön, könsidentitet, sexuella läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Vad kan du göra om du upplever diskriminering i arbetslivet?

I första hand, prata med din chef. Får du ingen hjälp kan du prata med fackförbund eller en antidiskrimineringsbyrå.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!