Koll på lagen

Slöjförbud på praktiken

Ayla söker praktik på en frisörsalong. När hon kommer till salongen första gången får hon höra att hon måste ta av sin slöja. Har frisören rätt att kräva det?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Ayla har genom skolan och kommunen sökt sommarpraktik på ett företag som har en frisörsalong och ett café. När Ayla första gången kommer till salongen tillsammans med skolans kontaktperson är inte chefen på plats, istället möts hon av en frisör som hyr in sig på salongen.

Frisören säger att Ayla måste ta av sig sin slöja eftersom den inte passar salongens klädpolicy. Ayla säger att hon inte kommer göra det, och frågar ifall hon kan praktisera i cafédelen istället. Hon får svar det är fullsatt där. Efter mötet på frisörsalongen får Ayla ingen annan praktikplats.

Fundera

Har du eller någon du känner sökt jobb/praktik men nekats på grund av hur en ser ut?


Vilket brott

Ayla känner sig orättvist behandlad, och med hjälp av skolans kontaktperson anmäler de frisörsalongen. Du är åklagare och ska driva fallet, vilken av lagarna handlar fallet om?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar
Fel svar

Rätt svar är att det handlar om diskrimineringslagen i detta fall!

Diskriminering betyder att du blir orättvist behandlad utifrån egenskaper som du själv inte kan påverka. Egenskaperna måste kunna kopplas till en eller flera av diskrimineringslagens 7 grunder: etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder.

Lagen förbjuder diskriminering i arbetslivet, och skyddar både personer som söker och personer som har ett arbete eller praktik.

Vill du veta mer om lagarna? Kolla i vår kunskapsbank


Det verkliga fallet

Fallet om Ayla (som egentligen heter något annat) grundar sig på en riktig händelse från 2009. Diskrimineringsombudsmannen (DO), som drev fallet menade att flickan blivit diskriminerad av frisören på arbetsplatsen på grund av kön eller religion.

Domstolen godkände inte ärendet i rättegången, eftersom att frisören som hade uttalat sig inte hade makt att diskriminera.

Vad menar man med makt?

Jo, enligt diskrimineringslagen har arbetsgivare (chefen) ansvar för att deras anställda, och personer som söker arbete hos dem, inte blir utsatta för diskriminering. Ansvaret gäller också för anställda som har makt att ta beslut över andra medarbetare, tex. mellanchefer eller gruppledare.

I det här fallet menar domstolen att frisören som tog emot flickan inte räknas som en arbetsgivare, för den hade inte rätt att ta beslut åt arbetsgivaren och kan därför inte hållas ansvarig.

Info och tips

Vad kan du göra om du upplever diskriminering i arbetslivet?

I första hand, prata med din chef. Får du ingen hjälp kan du prata med fackförbund eller en antidiskrimineringsbyrå.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!