Koll på lagen

Yttrandefrihet – var går gränsen?

En kund kommer in och säger kränkande kommentarer om din kollega för att hon bär slöja. Är det olagligt eller bara otrevligt?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Du jobbar extra i en matbutik. I kassan bredvid dig sitter din kollega som bär slöja. Nästa kund i din kassa börjar lasta upp varor på rullbandet. Kunden tittar sig över axeln och säger sen ”Varför har hon slöja? Jag tycker inte kvinnor borde bära slöja, de döljer sig. Jobbar du i en matbutik i Sverige borde du inte få bära slöja”. Du ser att din kollega hör vad kunden säger, men kollegan är upptagen med en annan kund i sin kassa och säger inget.

Vad skulle du gjort i den här situationen? Välj ett alternativ

Säger inget till kunden. Vi har yttrandefrihet i Sverige och jag kan ju inte kontrollera vad kunder säger.

Eftersom yttrandefriheten är en grundlag är det lätt att tro att den står över allt. Men det stämmer inte! Även om vi har yttrandefrihet så får vi inte kränka andra, det kallas yttrandefrihetsbrott.

Säger inget till kunden, jag vill inte göra min kollega obekväm inför de andra kunderna. Efter mitt pass kontaktar jag chefen och berättar om vad som har hänt.

Du tänker på att din kollega inte ska bli obekväm, det är snällt. Men tystnaden betyder också något. Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska säga, men fundera på vad det skickar för signaler till andra personer runt dig när du inte säger ifrån. Bra att du säger till arbetsgivaren, de har ett ansvar att ha en plan för att motverka rasism på arbetsplatsen.

Säger till kunden ”Du har ingen rätt att kommentera min kollegas klädsel, du får gå härifrån om du inte kan låta bli”. I personalrummet frågar jag min kollega om hon mår bra och säger att hon borde polisanmäla kunden.

Du markerar att kommentaren inte är okej, det är modigt! Glöm inte att också berätta om situationen för arbetsgivaren, du som kollega ska inte behöva bära allt ansvar.


Vilket brott

Arbetsgivaren polisanmäler kunden. Tänk dig att du är jurist och ska driva ärendet, vilket brott handlar berättelsen om?

Fel svar
Fel svar
Rätt svar
Fel svar

Rätt svar är att det handlar om förolämpning i detta fall!

Förolämpning (brottsbalken 5 kap 3 §) är att säga något nedsättande till en person, för att få personen att känna sig mindre värd.

Varför är det inte diskriminering? Diskrimineringslagen gäller inte privatpersoner. Om det var en kollega som sagt kommentaren skulle det kunna vara diskriminering inom området arbetsliv.

Vill du veta mer om lagarna? Kolla i vår kunskapsbank.


Det verkliga fallet

Fallet bygger på en verklig händelse från 2019*. Kunden polisanmäldes, som stöd i bevisningen hade butiken kameraövervakning och vittnen. Kunden dömdes av Tingsrätten för brottet förolämpning och fick betala 5000 kr i skadestånd.

Förolämpning är ett målsägandebrott, det betyder att du själv måste driva fallet i domstol. Ibland kan du få hjälp av åklagare ändå, till exempel om du är under 18 år.

*Källa: Jönköpings tinsrätt, 2019, Dom B 2888-20

Info och tips

Men yttrandefriheten då? Har vi inte rätt att säga vad vi vill? 

Yttrandefriheten är en grundlagsskyddad rättighet, men den har vissa gränser. Du får säga vad du vill så länge du inte kränker någon på ett sätt som gör det brottsligt, tex. genom hatbrott, förtal eller förolämpning.

Vad kan du göra om du blir utsatt för trakasserier på din arbetsplats?

Prata med din chef. Får du ingen hjälp kan du prata med fackförbund eller en antidiskrimineringsbyrå

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!