Koll på lagen

Rasism i klädbutiken

En klädbutik ger olika bemötande till kunder utifrån deras hudfärg. Gör personalen något olagligt eller bara otrevligt?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Victor och Sami är klasskompisar. En dag är de i centrum och tittar i olika klädbutiker. I en av butikerna provar de en röd jacka. Båda köper jackan, de tänker att det blir en kul grej när klassen ska ha fotografering nästa vecka.

När Sami kommer hem känner han att han ångrar sig, jackan var ganska dyr. Sami går tillbaka till butiken, men när han ska lämna tillbaka jackan säger butikspersonalen att han inte får det för han har råkat slänga kvitto.

Nästa dag ses Sami och Victor i skolan. Victor berättar då att han också ångrade sig och lämnade tillbaka jackan. Han hade glömt kvittot men för honom gick det bra att lämna tillbaka jackan. Sami blir frustrerad över att han inte fick samma bemötande och säger ”det är så typiskt, det är säkert bara för jag är mörk!”.

Fundera

Känner du igen situationen?


Vilket brott

Sami tycker att butiken gjort fel och vill ha sina pengar tillbaka, så han anmäler butiken. Du är jurist och ska utreda fallet. Vilket brott handlar fallet om?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar
Fel svar

Rätt svar är att det handlar om diskriminering i detta fall!

Diskriminering betyder att du blir orättvist behandlad utifrån egenskaper som du själv inte kan påverka. Egenskaperna måste kunna kopplas till en eller flera av diskrimineringslagens 7 grunder:
etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder.

Varför gäller inte ångerrätten?

Ångerrätten gäller bara när du handlar på distans utifrån Distansavtalslagen. När du handlar i butik har du ingen laglig rättighet att lämna tillbaka varor, även om många butiker erbjuder det ändå. I butiker gäller istället Konsumentköplagen, som innehåller reklamationsrätt, det betyder att butiken måste laga eller ersätta varan om den går sönder inom 3 år.


Det verkliga fallet

Fallet bygger på en granskning som Aftonbladet gjorde hösten 2020. Granskningen handlade om en stor klädkedja i Sverige där kunder och personal har vittnat om rasismkultur. Granskningen gick ut på att en svart och en vit person skulle byta ett plagg, med lapparna kvar, utan kvitto. I var tredje butik fick den svarta personen inte byta plagget – till skillnad från den vita som fick byta i alla butiker.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) utredde på fallet. För att ett fall ska vara direkt diskriminering enligt lag måste det uppfylla tre krav (rekvisit):

  • Det måste finnas ett missgynnande, det betyder en orättvis behandling
  • Det måste finnas koppling till diskrimineringsgrund
  • Det ska gå att jämföra med en person som inte omfattas av diskrimineringsgrunden.

Bevisen var anonyma vittnesmål och filmer med dold kamera. DO skriver att det därför inte tydligt går att bevisa sista villkoret ”jämförbar situation”. Klädkedjan säger att de inte diskriminerar, och i brist på tydliga bevis menar DO att ”ord står mot ord” och lägger ner undersökningen.

Info och tips

Vad tycker du om Diskrimineringsombudsmannens bedömning av fallet?

Vid alla brott är det viktigt med bevis! Läs här om hur du samlar bevis.

Har du problem med att lämna tillbaka en vara eller ångra ett köp du gjort online? På hemsidan hallåkonsument.se finns tips och svar hur du kan gå tillväga.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!