Koll på lagen

Trotsa lagen

Din kompis ska utvisas till ett annat land och du vill stoppa det! Du har hört om ett sätt, men då måste du bryta mot lagen. Vad gör du?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Din kompis har fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas. Din kompis har bott i Sverige i flera år och har ingen familj i sitt ursprungsland. Du vet att det inte är säkert för hen där. Nyligen hörde du om en tjej som stoppat en utvisning genom att gå ombord på samma flygplan som en man som skulle utvisas. Hon vägrade sätta sig ner och planet fick inte lyfta förrän alla passagerare satt ner och hade bälte på sig. Till slut fick både tjejen och mannen som skulle utvisas gå av planet.

Vad skulle du gjort i den här situationen?

Köper en biljett till samma flyg som min kompis kommer ta och vägrar sätta mig ner.

Det är viktigt att lyssna och säga ifrån när man ser orättvisor! Men det är också viktigt att tänka igenom konsekvenserna, vad kan hända med dig om du bryter mot lagen – böter, fängelse?

Ingenting. Jag vet inte om beslutet om utvisning är rätt men det finns inget jag kan göra.

Det är inte konstigt att känna sig maktlös när man inte har tillräckligt med kunskap om vad som gäller i situationen. Vill du göra något men vet inte hur? Ta kontakt med en person eller organisation som jobbar med frågorna, de kan berätta vilka alternativ som finns.

Jag hittar andra sätt att stötta min kompis och försöker stoppa utvisningen. Jag sprider en namninsamling på sociala medier och skriver ett brev till Migrationsverket.

En namninsamling är ett bra sätt att få uppmärksamhet från en makthavare eller myndigheten. Tänk på att material du lämnar över till en myndighet blir offentlig handling. Om både för- och efternamn står så går det att knytas till en levande person. Skriv därför inte ut fulla namn på namnlistan utan det räcker med förnamn. Efter en antirasistisk kampanj försökte t.ex. nazister ta ut namnuppgifterna på listan eftersom det var en offentlig handling.


Fråga

Vad heter det när personer bryter mot lagen för att skapa samhällsförändring?

Fel svar
Rätt svar
Fel svar

Rätt svar är att det handlar om civil olydnad i detta fall!

Civil olydnad är en form av aktivism som går ut på att öppet och utan våld bryta mot en lag eller vägra att följa myndighetsbeslut och vara beredd att ta konsekvenserna.

Civilkurage är att ingripa och förändra en situation där någon eller något skadas. Det kan vara att säga ifrån när någon blir mobbad, eller hjälpa någon som har råkat ut för en olycka.

Demonstrationsfrihet är en del av Regeringsformen som betyder att du har rätt att demonstrera på allmän plats, men den som arrangerar demonstrationen måste ha tillstånd.

Vill du veta mer om lagarna? Kolla i vår kunskapsbank.


Det verkliga fallet

Fallet bygger på en verklig händelse från 2018. Tjejen som vägrade sätta sig ner på flygplanet dömdes till böter på 4 200 kr, för brott mot luftfartslagen. Mannen utvisades en månad senare. Tjejen säger “Jag tänker att civil olydnad i sig är det enda sättet för en demokrati att fortsätta vara en demokrati. I dag i Sverige så behöver vi civil olydnad för att få tillbaka vår tro på mänskliga rättigheter.”

Info och tips

Tycker du det finns situationer där det är okej att bryta mot lagen?

En del tycker att det kan vara rätt att begå handlingar som är brottsliga för att protestera mot en lag eller ett beslut som är orättvist. Om det görs öppet, utan våld eller skadegörelse, och man är beredd att ta sitt straff ses det som civil olydnad.

Om man tycker en lag är orättvis kan man försöka påverka politiker genom att engagera sig i någon förening eller politiskt parti och rösta i val. Man kan också skriva till media, till politiker, protestera på sociala medier, demonstrera och sprida namninsamlingar.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!