Koll på lagen

Bråk på stan

Du ser ett bråk som spårar ur och blir våldsamt. Vad gör du?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Du och din lillasyster är på stan en fredagskväll. Ni möter två personer som går på samma skola som din syster och de börjar kalla henne för hora och slampa. Din syster säger emot, du ber dem sluta och gå därifrån. I stället för att lämna er ifred kommer den ena personen fram och slår din syster i huvudet, hon tappar balansen och ramlar omkull.

Vad skulle du gjort i den här situationen?

Slår tillbaka, jag har rätt att försvara min syster.

Till viss del har du rätt att försvara din syster, men enligt lagen får du aldrig använda ”mer våld än vad lagen kräver”. Det är till exempel inte okej att slå någon om det hade räckt med att säga ifrån.

Går mellan personerna och min syster, och säger att de ska gå därifrån. Efteråt berättar vi för våra föräldrar om vad som hänt.

Det är bra att berätta för en vuxen om vad som har hänt. Kanske din syster behöver åka till sjukhus, eller få hjälp att lösa problemet och prata med personernas vårdnadshavare för att det inte ska hända igen.

Tar hand om min syster samtidigt som jag ringer polisen.

Om ni blivit utsatta för misshandel eller känner er hotade kan det vara bra att ringa polisen för att få hjälp. Har din syster blivit slagen i huvudet kanske hon behöver undersökas av läkare.


Fråga

Lagen ger oss rätt att använda visst våld som egentligen är olagligt, om det används i självförsvar. Vad heter lagen?

Fel svar
Fel svar
Rätt svar

Rätt svar är att det handlar om nödvärnsrätt i detta fall!

Nödvärnsrätt (Brottsbalken 24 kap. 1 §) Nödvärnsrätt handlar om rätten till försvar för att skydda dig själv och andra i din närhet. Lagen handlar om att du mot en angripare får använda våld eller hot om våld som annars är olagligt.

Nödvärnsrätten gäller om du blir utsatt för ett angrepp, där gärningspersonen har avsikt att göra något brottsligt som kan betyda fängelse. Att av misstag knuffa någon är inte en okej anledning att använda nödvärn.

Vill du veta mer om lagarna? Kolla i vår kunskapsbank.


Kommentar

Nödvärnsrätt handlar om rätten till självförsvar, för att skydda dig själv och andra i din närhet som är på väg att bli utsatta för brott. Du har då rätt att använda våld eller hot om våld som i andra fall är förbjudna. Men du får inte använda mer våld än nöden kräver, och var den gränsen går är inte alltid lätt att veta.

Det är till exempel inte okej att slå någon om det hade räckt med att säga ifrån. Du får också försvara någon annan som blir utsatt genom att avbryta den brottsliga handlingen.

Info och tips

Måste du alltid ingripa om du ser någon bli misshandlad?

Det finns ingen lag som säger att du måste ingripa om du ser någon annan bli misshandlad. Men om du vet att någon kommer att utsättas för ett brott och låter bli att avslöja eller förhindra brottet så kan det vara straffbart enligt brottsbalken 23 kap. 6 § och 3 kap. 11 §.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!