Koll på lagen

Sparkad från jobbet

Efter att du har sagt nej till att jobba två helger i rad blir du kallad till chefen, du får sparken! Har chefen rätt att göra så? Vad gör du?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Du jobbar på ett lager. Vanligtvis jobbar du vardagar, kl. 6-15. När företaget får en stor beställning blir du tillsagd att arbeta övertid två helger i rad. Men på grund av personliga skäl behöver du säga nej. Efter andra helgen blir du inkallad till chefen. Chefen säger att de behöver personer som de kan lita på och du är avskedad.

Vad skulle du gjort i den här situationen? Välj ett alternativ

Ingenting, jag vet inte om avskedandet har gått rätt till men det är inte mitt beslut så det är inget jag kan göra.

Det kan vara svårt att ifrågasätta en chef. Men känner du på dig att beslutet är fel kan det vara bra att prata med någon, tex. ett fackförbund som kan hjälpa till.

Säger till chefen att jag vill jobba kvar, och frågan hen om de kan tänka över sitt beslut en gång till.

Bra att du står på dig! Chefen kan inte sparka dig hur som helst, säg att du vill ha ett skriftligt avsked som du sen kan visa för ditt fackförbund. Om de har rätt att säga upp dig kan du ha rätt till uppsägningstid och ekonomisk ersättning.

Stämmer arbetsgivaren och kräver att avskedandet ska avslås.

Du kan stämma arbetsgivaren om du blivit uppsagd och du inte tycker det finns grund för det, det kallas att ogiltigförklara avskedet. Men vänta inte för länge, du måste göra det inom två veckor från avskedet.


Fundera

Vilken lag handlar fallet om?

Fel svar
Fel svar
Rätt svar

Rätt svar är att det handlar om lagen om anställningsskydd i detta fall!

Lagen om anställningsskydd kallas oftast LAS, och handlar om rättigheter på jobbet, och ska skydda anställda från att bli av med jobbet av ingen anledning. LAS innehåller vad som gäller vid uppsägning, avsked och provanställning.


Kommentar

Lagen om anställningsskydd beskriver vilka rättigheter och skyldigheter du och chefen har vid en uppsägning eller avsked.

Vad är skillnaden mellan avsked och uppsägning?

Vid en uppsägning har du oftast rätt till att arbeta kvar under den så kallade uppsägningstiden. Under den tiden har du rätt till lön, uppsägningslön, som ska vara samma lön som du hade innan uppsägningen. Uppsägning kan ske om det är arbetsbrist, personliga skäl (om du är onykter, begår brott, vägrar arbeta). Att missköta sig enstaka tillfällen är inte skäl för uppsägning.

Vid ett avskedande måste du omedelbart lämna anställningen och har inte rätt till lön. Avskedande får bara ske om den anställda grovt har misskött sin anställning. Om du blivit avskedad på fel grunder kan du få skadestånd.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!