Koll på lagen

Olika lön på sommarjobbet

Du inser att din nya kollega har högre lön än du. Vad gör du?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Du sommarjobbar på en mataffär för andra sommaren i rad. En morgon när du kommer till jobbet har en ny person börjat och du blir glad över att du fått en ny kollega. Men snart framkommer det att den nya kollegan har högre lön än du eftersom personen är äldre. Detta trots att du har mer erfarenhet av butiksjobb och har jobbat längre i butiken.

Vad skulle du gjort i den här situationen? Välj ett alternativ

Ingenting. Jag tycker det känns orättvist och tänker att jag borde krävt lite mer i lön när jag anställdes. Men nu finns det inte så mycket jag kan göra för att ändra situationen.

Vissa tycker att det är känsligt att prata om lön med sina kollegor. Även om det känns jobbigt kan det vara ett bra sätt för att få reda på om du får för lite i lön. Tycker du att du har fel lön kan du prata med din chef och fråga varför.

Pratar med mina andra kollegor för att se om deras lön är högre än min. Sen frågar jag min chef om det finns något jag kan göra för att höja min lön.

Det finns flera saker som kan påverka din lön, till exempel vilken erfarenhet du har och om du har mer ansvar än andra. Bra att du lyfter frågan med din chef.

Du tar kontakt med fackförbundet. Du säger att det känns fel att de anställdas ålder ska påverka deras lön och att du inte tänker tolerera detta.

Bra att du står upp för dig själv! Fackförbundet kan ge dig råd och stöd i hur du kan påverka din situation.


Fundera

Du tycker att chefen behandlat dig orättvist och anmäler till ditt fackförbund. Vilken lag handlar fallet om?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar

Rätt svar är att det handlar om diskrimineringslagen utifrån grunden ålder i detta fall!

Diskriminering betyder att du blir orättvist behandlad utifrån egenskaper som du själv inte kan påverka. Egenskaperna måste kunna kopplas till en eller flera av diskrimineringslagens 7 grunder: etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder.

Vill du veta mer om lagarna? Kolla i vår kunskapsbank


Kommentar

Att få lägre lön på grund av din ålder kan handla om åldersdiskriminering. Inga avtal (till exempel kollektivavtal) får ge sämre villkor än vad som står i diskrimineringslagen.

Info och tips

Det här fallet handlar om lönediskriminering utifrån grunden ålder. Kan du komma på exempel på lönediskriminering utifrån andra grunder?

Kön – I Sverige är löneskillnaderna mellan kvinnor och män cirka 10,7 procent (2018). Det betyder att kvinnor behöver arbeta längre och/ eller fler arbetsdagar för att nå upp till samma lönenivå och pension som männen.

EtnicitetEn rapport om antisvart rasism på den svenska arbetsmarknaden visar att personer födda i subsahariska Afrika har 25 procent lägre lön än befolkningen i övrigt. För afrosvenskar som är födda i Sverige är motsvarande siffra 36 procent.

Vad kan du göra om du upplever diskriminering i arbetslivet?

I första hand, prata med din chef. Får du ingen hjälp kan du prata med fackförbund eller en antidiskrimineringsbyrå.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!