Koll på lagen

Rasism på handbollsmatchen

Din lagkompis blir kallad “jävla svartskalle”. Vad gör du?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Du och ditt handbollslag spelar seriefinal. Det är laddad stämning och när din lagkompis snyggt lyckas sno bollen från en motspelare blir motspelaren sur, knuffar din lagkompis och muttrar “jävla svartskalle”.

Vad skulle du gjort i den här situationen? Välj ett alternativ

Säger till motspelaren högt och bestämt. Ropar sedan efter domaren och berättar vad som hänt.

Rasistiska kränkningar är aldrig okej, bra att du säger ifrån!

Uppmärksammar frågan genom att gå av planen. Får inte alla vara med och spela på samma villkor vill jag inte vara med alls.

Bra att du tar avstånd från kränkningar! Det kan vara bra att också prata med din tränare så att hen kan ta det vidare.

Fokuserar på matchen. Efteråt säger jag åt tränaren att kontakta handbollsförbundet och höra hur de egentligen jobbar med antirasism.

Du tar ett stort ansvar och ser till att de vuxna som är ansvariga blir uppmärksammade på problemet, jättebra! Även om det är bra att säga ifrån till personen som kränker är det faktiskt tränaren och handbollsförbundet som kan jobba med problemet långsiktigt.


Fundera

Du är jurist och hör om händelsen. Du vet att rasism kan vara olagligt och vill utreda fallet. Vilka två brott kan det handla om?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar
Rätt svar

Rätt svar är att det handlar om både hatbrott och förolämpning i detta fall!

Hatbrott är inget eget brott, utan en samling av flera brott där det finns ett motiv att kränka en person eller grupp utifrån kategorierna:

  • Ras
  • Hudfärg
  • Nationell eller etniskt ursprung
  • Trosbekännelse
  • Sexuell läggning
  • Könsidentitet eller könsuttryck

Förolämpning (brottsbalken 5 kap 3 §) är att säga något nedsättande till en person, för att få personen att känna sig mindre värd.


Kommentar

Kränkande kommentarer, tex inom idrotten, skulle kunna vara brottet förolämpning med hatbrottsmotiv. Hatbrott är inget eget brott utan en “straffskärpningsregel”, det betyder att brottet kan få strängare straff om det kan kopplas till exempel hudfärg, religion och sexuell läggning.
Du måste inte passa in på någon av dessa beskrivningar för att bli offer för ett hatbrott. Det räcker med att gärningspersonen tror att du har någon av egenskaperna.

Varför är det inte diskriminering?

Diskrimineringslagen gäller inte mellan privatpersoner, därför faller en del kränkningar inom idrotten utanför diskrimineringslagens områden. När det gäller kränkningar inom idrotten kan det istället handla om brott som ska polisanmälas.

Info och tips

Fundera:

Hade det varit skillnad om det var en domare eller tränare som sagt kommentaren?

Om en domare eller tränare hade kränkt en spelare finns det också ett maktperspektiv. Med det menas att domaren eller tränaren har mer makt än spelaren utifrån sin roll. Kommentaren sårar förmodligen oavsett vem som säger den, men det kan kännas ännu jobbigare om det kommer från någon som har mer makt än en själv. Det kan också påverka hur domstolen ser på händelsen, och innebära att det är allvarligare om en tränare eller domare kränker en spelare.

Spelaren som sa kommentaren var irriterad över att motspelaren tog bollen, spelar det någon roll om kommentaren sägs med avsikt att såra?

Enligt lagen så spelar det faktiskt roll om avsikten är att såra eller kränka den andra. Det är en av anledningarna till att många hatbrott inte leder till fällande domar, det är helt enkelt svårt att bevisa vilket uppsåt gärningspersonen haft.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!