Koll på lagen

Taskiga skämt på fritidsgården

Dina kompisar drar rasistiska skämt. Vad gör du?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Du hänger med en grupp kompisar på fritidsgården. En av dem drar ett rasistiskt skämt, alla i gruppen skrattar. Sen börjar de andra också dra rasistiska skämt. Du tycker inte det är rätt att uttrycka sig rasistiskt, men måste erkänna att vissa av skämten får dig att skratta.

Vad skulle du gjort i den här situationen? Välj ett alternativ

Ingenting, det är ju bara på skämt!

Om någon känner sig kränkt spelar det ingen roll om det bara är på skämt. Det är svårt att veta hur andra uppfattar skämten, även bland kompisarna men särskilt om man är på en plats där personer utanför kompisgänget hör.

Försöker byta ämne, om det inte funkar går jag därifrån för att visa de andra att jag inte tycker att det är okej att dra rasistiska skämt.

Det är jätteviktigt att säga ifrån och det kan man göra på olika sätt. Att försöka byta ämne eller gå därifrån är ett sätt att markera att det inte är okej med rasistiska skämt. Vill du att skämten ska sluta kan det också vara bra att berätta för en vuxen, så de kan hjälpa till.

Berättar för personal på fritidsgården att de andra drar rasistiska skämt.

Det är bra att fritidsledarna vet om vilka skämt som dras så att de kan se till att alla känner sig välkomna och trygga på fritidsgården. Du tar ansvar genom att säga till!


Fundera

Vilken lag skyddar oss mot rasistiska skämt tex på fritidsgården?

Fel svar
Rätt svar
Fel svar

Rätt svar är att det handlar om diskrimineringslagen i form av trakasserier i detta fall!

Diskriminering betyder att du blir orättvist behandlad utifrån egenskaper som du själv inte kan påverka. Egenskaperna måste kunna kopplas till en eller flera av diskrimineringslagens 7 grunder: etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder.


Kommentar

Rasistiska kränkningar kan vara olagligt! Rasistiska kränkningar i skolan eller på fritidsgården kan vara olagligt utifrån diskrimineringslagen men även skollagen. Om du blir utsatt av andra ungdomar och säger till ansvariga (lärare, rektor, fritidspersonal) ska de enligt lag utreda situationen och se till att det inte fortsätter. Det gäller även om kränkningarna sker på nätet!

Info och tips

Hur kan man veta vad andra tycker är kränkande?

Vi har alla olika gränser för vad vi tycker är kränkande. Det kan bero på våra värderingar, sammanhang eller vad vi har för erfarenheter. I ett visst sammanhang kanske det känns okej att skämta på ett visst sätt, men i ett annat sammanhang är det inte alls rätt.

Trakasserier utifrån diskrimineringslagen – två viktiga regler:

  1. Tolkningsföreträde, den som känner sig kränkt avgör var gränsen går.
  2. Upplysningsskyldighet, viktigt att den som säger kränkande saker får veta att det inte är okej. Man kan säga till personen direkt, prata med någon vuxen eller på andra sätt visa att man inte tycker det är okej.
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!