Koll på lagen

Kickad från fotbollslaget

Alex får inte längre spela i sitt fotbollslag eftersom han är transperson. Olagligt eller bara otrevligt?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Alex är 9 år och har alltid älskat fotboll. Han har spelat i Uggebos fotbollsklubb sen han var 5 år. Nu har klubben bestämt att Alex inte får spela med sitt lag längre eftersom han har en flickas personnummer och alltså juridiskt sett är tjej. Alex har så länge han kan minnas identifierat sig som kille och nu när han inte får spela med sitt lag har han hamnat utanför även i skolan.

Alex och hans mamma har försökt prata med fotbollsklubben men de står fast vid sitt beslut. Alex mamma säger ”Han är helt förstörd, fotbollen är hans liv och i laget har han sina kompisar. Han tror att han gjort något fel eller att han är dålig. Idrotten ska ju vara för alla”.

Fundera

Finns det grupper i samhället som möter orättvisor inom idrotten? Vilka?


Vilket brott

Alex och hans mamma anmäler fotbollsklubben. Tänk dig att du är åklagare och ska driva ärendet, vilket brott handlar berättelsen om?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar
Fel svar

Rätt svar är att det handlar om diskriminering i detta fall!

Diskriminering betyder att du blir orättvist behandlad utifrån egenskaper som du själv inte kan påverka. Egenskaperna måste kunna kopplas till en eller flera av diskrimineringslagens 7 grunder:

  1. etnisk tillhörighet
  2. funktionsnedsättning
  3. kön
  4. könsidentitet/könsuttryck
  5. religion
  6. sexuell läggning
  7. ålder

Det verkliga fallet

Fallet drevs av antidiskrimineringsbyrån Malmö mot diskriminering som stämde fotbollsklubben för diskriminering utifrån könsidentitet/könsuttryck.

Innan fallet hamnade i Tingsrätten ingick parterna en förlikning (de kom överens utanför domstolen). Fotbollsklubben betalade 20,000 kr i diskrimineringsersättning och bad om ursäkt. Styrelsen och tränare i fotbollsklubben också ska utbildas i inkluderande idrott och likabehandling. Julle, som pojken heter, välkomnades också tillbaka till sitt lag och spelar fotboll i klubben igen.

”Först och främst så ber jag verkligen om ursäkt för Julles räknings skull. Vi har tagit fel beslut, och självklart är Julle välkommen tillbaka att spela fotboll i Veberöds AIF” sa en styrelseledamot i klubben.

Info och tips

Det riktiga fallet fick stor uppmärksamhet i media.

Hur tror du medias uppmärksamhet av fallet påverkade resultatet?

Att fallet fick så mycket uppmärksamhet i media har inte bara påverkat Julles situation, många unga har blivit hjälpta av Julles berättelse. Bland annat har flera klubbar nu ändrat sina policys och rutiner om vilka som får spela i olika lag.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!