Koll på lagen

Ivägkörd av polisen

Mike och hans kompisar hänger i centrum. En kväll kommer polisen och tar med Mike därifrån, och släpper av honom 5 km hemifrån. Får polisen göra så?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Mike och hans kompisar brukar hänga i centrum när fritidsgården har stängt. De är ett ganska stort gäng. En kväll kommer polisen och säger åt dom att gå därifrån, men Mike säger emot. De har väl rätt att vara där som alla andra?

Polisen tar då med Mike, sätter honom i polisbilen och kör iväg. De släpper av honom vid ett motionsspår, nästan 5 km från centrum. Mike har inga pengar eller busskort och mobilen har inte mycket batteri kvar.

Fundera

Har polisen rätt att köra bort personer?


Vilket brott

Mike är osäker på om polisen verkligen får göra som de gjort. Han bestämmer sig för att anmäla polisen. Tänk dig att du är åklagare och ska driva ärendet, vilket brott handlar berättelsen om?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar
Fel svar

Rätt svar är att det handlar om tjänstefel i detta fall!

Tjänstefel (Brottsbalken 20 kap. 1§) betyder att en person som arbetar inom offentlig sektor (tex. myndigheter och kommuner) medvetet gör fel eller slarvar med sitt myndighetsuppdrag.

Vill du veta mer om lagarna? Kolla i vår kunskapsbank.


Det verkliga fallet

Fallet bygger inte på en specifik händelse men det finns flera domar där poliser blivit dömda för tjänstefel i liknande situationer. Polisen har rätt att avlägsna personer enligt Polislagen § 13 (förkortas ibland PL13). Lagen får användas om någon stör den allmänna ordningen eller utgör en fara. Att störa den allmänna ordningen kan t.ex. vara att man är högljudd och skriker eller beter sig aggressivt.

Polisen ska först prata med personerna och be dem sluta och gå därifrån. Att lugnt ifrågasätta varför man ska lämna platsen ska inte vara ett skäl till att man förs bort.

Info och tips

Vet du vad du kan göra om du känner dig orättvist behandlad av polisen?

Om du upplever dig orättvist behandlad av polisen på ett sätt som du tror är olagligt kan du göra en polisanmälan. Polisen har en särskild grupp som jobbar med anmälningar mot polisen. Du kan också vända sig till Justitiekanslern (JK), Justitieombudsmannen (JO).

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!