Koll på lagen

Hånglet – är det frivilligt?

Du hånglar med en person du gillar men efter en stund förändras stämningen. Vad gör du?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Du och dina kompisar är på fest, ni firar att ni äntligen fått sommarlov. På festen är också personen du gillat hela året och efter lite hångel hamnar ni i sovrummet. Det märks att hen gillar dig också och ni har det mysigt, men efter en stund verkar det som att något förändras. Hen slutar liksom vara aktiv och ta initiativ.

Vad skulle du gjort i den här situationen? Välj ett alternativ

Frågar om allt är okej och om hen vill att vi slutar.

Att fråga är ett jättebra sätt för att veta säkert vad den andra personen vill. Om du tex hånglar eller vill ha sex med någon måste du försäkra dig om att det är frivilligt och ömsesidigt!

Känner av läget och tar det lite lugnt men fortsätter så länge hen inte säger något.

Man kan absolut känna av läget och läsa av kroppsspråk, men personen behöver inte säga något för att visa att hen inte vill. Även handlingar som att bli helt stilla eller sluta ta initiativ betyder att du måste försäkra dig om att personen vill fortsätta, det gör du lättast genom att fråga!

Slutar eftersom jag inte vill riskera att göra något som hen inte vill.

Du har läst av situationen och uppfattar det som att personen inte vill fortsätta. Det är jätteviktigt att vara uppmärksam på signaler och inte bara räkna med att den andra ska säga nej med ord. Du tar ansvar för att inte pusha den andra till något som den inte vill!


Fundera

Vad kallas lagen som säger att sex ska vara frivilligt?

Rätt svar
Fel svar
Fel svar

Rätt svar är att det handlar om Samtyckeslagen i detta fall!

Samtyckeslagen heter egentligen oaktsam våldtäkt (Brottsbalken 6 kap. 1 §) och är när en person har samlag (eller annan sexuell handling som kan jämföras med samlag) med någon som inte deltar frivilligt.

Sex är alltid olagligt om:

  1. En person har sex efter att blivit utsatt för hot eller våld.
  2. Personen är i en särskilt utsatt situation, tex. full, drogad eller medvetslöst.
  3. Någon missbrukar en person som är i beroendeställning, till exempel lärare och elev, anställd och chef.
  4. Personen är under 15 år.

Vill du veta mer om lagarna? Kolla i vår kunskapsbank.


Kommentar

Sedan 2018 finns det en samtyckeslag. Det innebär att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Frivilligt sex betyder att en person har uttryckt ett ja till en sexuell handling med ord eller kroppsspråk.

Info och tips

Hur kan man veta vad den andra personen vill?

Att ha sex eller vara fysisk med någon ska kännas bra för alla inblandade. För att visa att man vill behöver man uttryckligen säga ja, eller aktivt visa det. Samtycket måste finnas vid varje gång och vid varje ny situation (tex om man går från hångel till att smeka varandra eller ha sex). Om man inte vill har man rätt att säga nej eller på annat sätt visa att man inte vill, man behöver inte förklara sig. Det är också viktigt att lyssna in och respektera den andres nej, eller frånvaro av ja!

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!