Koll på lagen

Resenär trakasserade tågvärd

Resenären kommenterade tågvärdens slöja och religion på ett nedvärderande och kränkande sätt. Olagligt eller bara otrevligt?

Person med sjöja bakifrån

Religionsfrihet är en grundlagsskyddad rättighet. Trots detta möter många av oss fördomar och kränkningar utifrån hur en uttrycker sin religion. Samtidigt har vi också en annan rättighet i grundlagen, yttrandefriheten, som ger oss rätt att uttrycka våra åsikter. Vad händer när dessa två rättigheter krockar? Vi ska titta på ett fall från 2020 som lyfter frågan.

Fallet

Hösten 2020 jobbar en kvinna som tågvärd på ett tåg mellan Göteborg och Halmstad. När hon börjat sitt pass möter hon två resenärer som börjar kommentera hennes slöja.

”Vad är det för äcklig grej du har på huvudet?”

Tågvärden säger att hon inte vill prata religion på jobbet men resenären fortsätter trakassera henne.

”Hur känns det att vara mindre värd än en muslimsk man? Hur känns det att ha på dig en symbol som förtrycker kvinnor?”

Tågvärden blir ledsen och ber resenären lämna bistron. Han vägrar göra det. Han kräver att hon ska ta av sig slöjan. Strax efter kommer en kollega till tågvärden för att stötta upp och säger ifrån, och en stund senare kliver resenären av tåget.

Tågvärden pratar med sin chef som tycker att händelsen ska polisanmälas, och gör sen en anmälan till polisen.

Brottet som personen anmäls för är…

(Brottsbalken 5 kap 3 §)

Brottet förolämpning är att säga något nedsättande eller förödmjuka någon (med ord, bild eller handlingar).

Förolämpning är kränkningar som riktas mot personen ”mellan fyra ögon” och syftet ska vara att kränka den andres självkänsla eller värdighet.

Det räknas inte som förolämpning:

  • Att prata bakom ryggen (det kan istället vara förtal)
  • Om det inte var meningen att såra eller kränka. Det måste finnas uppsåt, dvs att du menade att göra den andra personen illa.

Hur gick det för tågvärden?

Domen

Resenären nekade till brott men åklagaren ville att han ska dömas för ofredande i första hand eller förolämpning i andra hand. 

Resenären sa att han hade resonerat kring hur olika företag ställer sig till slöja och frågat tågvärden vad hon tyckte om det, men nekade till att han skulle trakasserat henne. 

Tingsrätten menade att det inte fanns någon anledning att tvivla på tågvärdens berättelse. Domstolen sa också att resenären medvetet och upprepade gånger sagt nedsättande saker om tågvärdens person, religion och att hon bar slöja.

Resenären dömdes för förolämpning till böter och skadestånd. Han ska betala 40 000 kr i böter och 5 000 kr i skadestånd till tågvärden.

Anmäla eller inte?

Vilken betydelse kan det ha att göra en polisanmälan? Tågvärden själv säger:

”Man har ju hört, ”det är ingen idé att anmäla, det läggs ändå ner”. Jag tänkte själv att det här kommer inte tas vidare. Jag är chockad att det togs på allvar. Sådana här händelser är faktiskt något man mår psykiskt dåligt av.”

Det är inte ovanligt att tågvärdar blir trakasserade och kränkta av resenärer. Liknande händelser sker såklart också i andra sammanhang. 

Att polisanmäla och få en fällande dom kan betyda att fler vågar, kan och orkar anmäla! Domen visar också att det inte är okej att säga nedlåtande saker om andra! 

Vill du veta mer om hur det går till att polisanmäla? Läs mer här.

Källa: Nilsson, 2021, Trakasserade tågvärd för slöja – döms till dagsböter för förolämpning, Sekotidningen via: https://sekotidningen.se/nyhet/trakasserade-tagvard-for-sloja-doms-till-dagsboter-for-forolampning/

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!