Koll på lagen

Säga nej till sex

Kevin tar på Sanna innanför trosorna, hon känner sig inte bekväm och säger nej. Han slutar för stunden men fortsätter sen. Begår Kevin något brott?

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Sanna, Kevin, Kim och Alex är hemma hos Kim. Kim och Alex ligger i loftsängen och kollar på film. Sanna och Kevin ligger på en madrass på golvet och pratar. De har känt varandra i några månader och har strulat tidigare.

Efter en stund börjar Kevin ta på Sanna. Han har händerna innanför trosorna och sticker in sina fingrar i Sanna. Sanna vill inte och säger till Kevin att sluta, vilket han gör. En kort stund senare gör Kevin samma sak igen, Sanna säger nej flera gånger.

Fundera

Tror du att det är lätt att misstolka ett nej i liknande situationer?


Vilket brott

Sanna anmäler händelsen till polisen. Tänk dig att du är åklagare och ska driva ärendet, vilket brott handlar berättelsen om?

Fel svar
Fel svar
Rätt svar
Fel svar

Rätt svar är att det handlar om våldtäkt i detta fall!

Oaktsam våldtäkt (Brottsbalken 6 kap. 1 §) är när en person har samlag (eller annan sexuell handling som kan jämföras med samlag) med någon som inte deltar frivilligt.

Sex är alltid olagligt om:

  1. En person har sex efter att blivit utsatt för hot eller våld.
  2. Personen är i en särskilt utsatt situation, tex. full, drogad eller medvetslöst.
  3. Någon missbrukar en person som är i beroendeställning, till exempel lärare och elev, anställd och chef.
  4. Personen är under 15 år.

Det verkliga fallet

Fallet bygger på en verklig händelse från 2020. I tingsrätten erkände pojken att han tagit på flickan och att hon hade sagt åt honom att sluta flera gånger, men att han trodde att båda ville. Vännerna som var i samma rum vittnade att de hade hört flickan säga nej flera gånger.

Tingsrätten friade pojken. Det berodde på att han var 15 år och inte hade mycket sexuell erfarenhet, vilket domstolen ansåg kunde påverka hur han uppfattade situationen. Tingsrätten menade att det inte var helt säkert att han förstod att flickan inte ville.

Domen överklagades till hovrätten som gjorde en annan bedömning. Hovrätten ansåg att pojken visst förstod att flickan inte ville, och dömde honom för våldtäkt. Straffet: 130 timmars ungdomstjänst.

Lästips: här kan du läsa mer om vilka straff unga kan få.

Info och tips

Vad tänker du om tingsrättens och hovrättens domar?

Skillnaden mellan tingsrättens och hovrättens domar var just hur de bedömde att pojken hade uppfattat situationen. Båda var överens om att flickan inte ville och hade sagt nej. Med hovrättens dom blir det tydligt att även om man är ung och inte har så mycket erfarenhet av sex så förstår man ändå när någon säger nej.

I det här fallet hade flickan sagt nej flera gånger, men enligt samtyckeslagen behöver man faktiskt inte säga nej. Istället ska man vara säker på att den man har sex med samtycker! Allt som inte är ett ja är ett nej!

Om du har blivit utsatt för något liknande, prata med en vuxen som du litar på och gör en polisanmälan!

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!