Koll på lagen

Dissad på restaurangen

Zack och hans mamma ska äta på en restaurang. När mamman ska beställa vin vill personalen inte servera henne, hon tror det beror på att hon sitter i rullstol.

Fallet

Lyssna på fallet

Läs fallet

Det har öppnat en ny restaurang i stan och Zack och hans mamma bestämmer sig för att gå dit och äta på fredagskvällen. Zacks mamma sitter i rullstol, så innan de bokar bordet kollar de att tillgängligheten är bra.

När de kommer dit och ska beställa vill Zacks mamma ha ett glas vin till maten. Servitören skakar på huvudet och tar inte emot beställningen. Zacks mamma försöker flera gånger att få beställa ett glas vin men de får samma reaktion från servitören. Till slut ber Zacks mamma att få prata med chefen, men inte ens av chefen får hon någon förklaring till varför hon inte får beställa vin. Zack och hans mamma bestämmer sig för att lämna restaurangen.

Fundera

Tror du det är vanligt att personer med funktionsnedsättningar möter fördomar?


Vilket brott

Zack och hans mamma tycker bemötandet var orättvist. Tänk dig att du är åklagare och ska driva ärendet, vilket brott handlar berättelsen om?

Fel svar
Rätt svar
Fel svar
Fel svar

Rätt svar är att det handlar om diskriminering utifrån grunden funktionsnedsättning i detta fall!

Diskriminering betyder att du blir orättvist behandlad utifrån egenskaper som du själv inte kan påverka. Egenskaperna måste kunna kopplas till en eller flera av diskrimineringslagens 7 grunder:
etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder.

Diskrimineringslagen gäller bara i vissa områden, där det finns en chef eller ansvarig som har makt att diskriminera. Det är tex. i skolan, på jobbet, på restaurang, i butiker, på sjukhus, eller i kontakt med myndigheter.


Det verkliga fallet

Fallet bygger på en verklig händelse från 2018 där en restaurang vägrade servera alkohol till en kvinna med funktionsnedsättning.

Diskrimineringsombudsmannen drev ärendet i tingsrätten, som ansåg att restaurangen diskriminerat kvinnan pga. hennes funktionsnedsättning. Tingsrätten menade att restaurangen inte kunnat bevisa att de INTE diskriminerat henne. Restaurangen hade ingen bra förklaring till varför de inte ville servera kvinnan. Kvinnan hade inte druckit och var nykter vid restaurangbesöket.

Restaurangen dömdes att betala 30,000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Info och tips

Fundera! Vad tror du är orsaken till att personer med funktionsnedsättning ibland nekas att köpa alkohol?

Det är inte ovanligt att personer med funktionsnedsättning nekas att beställa alkohol. För att uppmärksamma problemet startade företaget GIL en kampanj som heter “En helt vanlig CP-öl”. Under kampanjen bryggdes en öl som bara fick säljas på krogar med bra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Målet var att skapa oväsen, debatt och bli en ögonöppnare. Ölet blev en snackis och har fått mycket uppmärksamhet av media och politiker.

Fundera! Varför tror du att det är vanligt att personer med funktionsnedsättning blir diskriminerade?

Funktionsnedsättning är en av grunderna som anmäls mest när det gäller diskriminering. Funktionsnedsättningen måste inte vara fysisk utan kan också vara att man tex har dyslexi, ADHD eller psykiska diagnoser. Skolor, arbetsplatser och andra som riskerar att diskriminera har en skyldighet att aktivt jobba för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med på lika villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!