Koll på lagen

Slagsmål på skolgården

17-åring kände sig hotad och sparkade en klasskompis i ansiktet. Misshandel eller nödvärn?

Skolfasad

Fallet

I februari 2020 blir det tjafs mellan klasskompisarna i en klasschatt. Dagen efter när de träffas i skolan fortsätter bråket och det blir slagsmål på skolgården.

Hur bråket började har de två klasskompisarna olika åsikter om. 17-åringen blev knuffad och tryckt mot ett cykelställ och en parkerad cykel, möjligtvis av flera personer. 17-åringen drar då klasskompisen i håret och när klasskompisen hamnar sittandes på marken sparkar även 17-åringen henne i ansiktet.

Klasskompisen fick näsblod och rodnad i ansiktet och händelsen filmades.

17-åringen anmäldes för misshandel men säger att hon bara försvarade sig. Vad säger lagen?

Misshandel

Brottsbalken 3 kap. 5 §

Att med avsikt skada en annan person, fysiskt eller psykiskt.

Det finns olika grader av misshandel:

  • Ringa misshandel – örfil, knuff, lättare spark eller slita i någons kläder. Böter eller fängelse i högst 6 månader.
  • Misshandel – som leder till kroppsskada, smärta eller sjukdom. Fängelse högst 2 år.
  • Grov misshandel – hänsynslöst och grovt våld, som kan vara livsfarligt. Att sparka någon som ligger, eller flera som ger sig på en person som är hjälplös. Fängelse minst 1 och högst 6 år.
  • Synnerligen grov misshandel – grovt våld där det används vapen som kan ge permanenta skador. Fängelse i minst 5 och högst 10 år.

Ibland kan det vara okej att använda våld som egentligen är olagligt, om det sker i självförsvar. Det kallas nödvärnsrätt.

Vad är nödvärnsrätt?

Brottsbalken 24 kap. 1 §

Nödvärnsrätt handlar om rätten till försvar för att skydda dig själv och andra i din närhet. Lagen innebär att du får använda våld eller hot om våld som annars är olagligt. Det kan vara om någon misshandlar dig eller bryter sig in i ditt hem.

Du får inte använda mer våld än nöden kräver – men det kan vara svårt att veta var gränserna går!

Tre villkor:

  • Du blir utsatt för ett brottsligt angrepp, gärningspersonen har avsikt att göra något brottsligt som kan betyda fängelse. Att av misstag knuffa någon är inte en okej anledning att använda nödvärn.
  • Det ska vara aktuellt – angreppet ska vara påbörjat eller hotas att hända väldigt snart.
  • Försvaret är nödvändigt. Om någon spottar dig i ansiktet får du inte ge den en käftsmäll! Våldet får inte vara ”uppenbart oförsvarligt”.

Tredje person: du har som tredje person rätt att hjälpa den som blir utsatt genom att själv använda nödvärnsrätt.

Vad tyckte domstolen om det här fallet?

Domen

Bevisen i tingsrätten var bland annat filminspelningen och vittnen. Tingsrätten tyckte att 17-åringen hade rätt att försvara sig genom att dra klasskompisen i håret och eventuellt ge henne något slag, när hon blev tryckt mot cykelstället.

Däremot dömdes 17-åringen för misshandel pga av att hon sparkade klasskompisen när hon satt på marken. Det var inte längre en hotfull situation mot 17-åringen ansåg tingsrätten.

Domen överklagades till hovrätten som ändrade tingsrättens dom och friade 17-åringen. I hovrätten visades en längre film av händelsen där flera personer var nära 17-åringen och det var en hetsig stämning när sparken utdelades.

17-åringens rädsla för att bli attackerad av flera personer samtidigt gjorde att domstolen inte tyckte att hon skulle dömas för att ha försökt komma undan situationen.

17-åringen hade alltså rätt till nödvärn.

Källa: Bellman, 2022, Flicka frias efter skolgårdsbråk – agerade i nödvärnsexcess, Dagens juridik via: https://www.dagensjuridik.se/nyheter/flicka-frias-efter-skolgardsbrak-agerade-i-nodvarnsexcess/

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!