Koll på lagen

MR-dagarna!

23-25 november var det dags för Mänskliga rättighetsdagarna i Helsingborg. Temat för årets dagar var rätten till utbildning och arbete.

Det var tre intensiva dagar och vi var tacksamma att vår kollega Rickard följde med och stärkte upp!

Under tre dagar hade vi en monter där vi visade upp hela metodmaterialet; använde lopporna, visade hemsidan och filmerna, spelet och diskussionskorten samt infomaterialet. Många besökare visade stort intresse och flera beställde också materialet för senare utskick.  

Vi arrangerade också en seminariepunkt ”Koll på lagen- ungas rätt till praktisk juridisk kunskap”. Alla deltagande verksamheter fick med sig en verktygslåda och några berättade också hur de tänkt använda det, bland annat genom skolbesök och genom att utbilda feriearbetare i materialet som sedan i sitt uppdrag kan använda det med andra ungdomar. Så inspirerande att lyssna på hur materialet kan anpassas till olika verksamheter! 

För att få lite extra synlighet hade vi också en avsatt tid för projektet på utställartorget/nätverksytan. Vi spelade brädspelet med några ungdomar och testade loppor under en halvtimme, samt svarade på frågor om projektet för intresserade personer som stannade till.

Vi var också inbjudna av Nätverket mot antimuslimsk rasism att delta i ett rundabordsamtal, arrangerat av Forum idéburna organisationer med social inriktning och Volontärbyrån. Vi pratade om vilka utmaningar och trender vi ser i arbetet mot islamofobi samt positiva verksamheter och erfarenheter, och hur vi kan öka samverkan. Vi pratade en del utifrån Byråns verksamhet men också specifikt våra erfarenheter från Koll på lagen, tex hur vi lyft frågan om koranbränningar, islamofobiska kränkningar och att öka kunskapen om lagar och rättigheter. 

ABF Helsingborg haffade oss för en kort poddinspelning som de körde live i sin monter, kul! Vi berättade kort om projektet och metodmaterialet, podden sändes på deras Facebook och ligger kvar där en månad. 

Sammantaget var det väldigt lyckade dagar i Helsingborg och vi nådde många målgrupper vi tidigare inte mött. Några reflektioner som kom från de vi träffade var bland annat att det finns ett behov av material riktat mot lägre åldrar, typ mellanstadiet. Några gymnasieelever kände igen materialet, deras lärare hade hämtat material från hemsidan, vilket var jätteroligt att höra. En av poliserna vi pratade med var mycket positiv till Misstanke (“det behöver pratas om, flera perspektiv och att polisen inte alltid gör rätt”). En representant från RFSU bekräftade att materialet är relevant utifrån hens erfarenheter om frågor från elever. 

Tack till alla som besökte oss under MR-dagarna!

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!