Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Tjänstefel (Brottsbalken 20 kap. 1 §)

Personer som arbetar inom offentlig sektor (tex. myndigheter och kommuner) som medvetet (med uppsåt) gör fel eller slarvar med sitt myndighetsuppdrag kan anmälas för tjänstefel.

Det är inte alla arbetsuppgifter ingår, utan dt måste vara vid myndighetsutövning. Myndighetsutövning är beslut eller handlingar som är ett uttryck av samhällets makt över en medborgare. Det kan vara beslut om ekonomiskt bistånd, att få bygglov, polisens ingripande.

Det är inte bara de som aktivt gör fel som begår brott. I lagen står det att ”underlåta” att agera, dvs. att vara passiv och inte göra något, kan också vara ett brott. Till exempel, en polis stannar en bil för fortkörning, men när polisen ser att det är en kompis till familjen så struntar han i att rapportera och ta körkortet.

Straff: böter eller fängelse i två år. Grovt tjänstefel kan ge fängelse i högst sex år.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!