Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Stöld (Brottsbalken 8 kap. 1 §)

Att utan lov ta något som tillhör någon annan. Kanske ett av de äldsta brott vi har. 

  1. Uppsåt – den som stjäl vill ta föremålet/pengarna för att använda dom själva och göra dom till sitt eget. Tex. någon tar din plånbok och använder pengarna i den.
  2. Det är inte stöld om man råkar ta något, eller tar något men inte tänker behålla den.
  3. Skada – stölden ska innebära skada för den som äger föremålet. 

Medhjälp till stöld?

Den som underlättat så att någon annan kan begå ett brott kan bli dömd för medhjälp. I lagen står det att medhjälp kan vara genom råd (psykiskt stöd) eller dåd (fysisk hjälp).

Det finns olika nivåer av stöld:

Ringa stöld – Tex. snatteri! Den som stjäl saker som är värt upp till 1250 kr. Straff:  böter eller fängelse i upp till sex månader

Stöld – Straff: Fängelse högst två år. 

Grov stöld – Tex. om någon gör inbrott i ditt hem, eller tar något du har på dig.

Straff:

Fängelse i lägst sex månader och högst sex år. 

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!