Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Skadegörelse (Brottsbalken 12 kap. 1 §)

Skadegörelse innebär att någon skadar eller har sönder din egendom, alltså något som du äger.

Skadegörelse kan vara t.ex:

  • Klotter
  • Sönderslagna fönsterrutor
  • Skadegörelse mot bilar, med eller utan brand
  • Sönderslagna gatlyktor

Straff: Böter eller fängelse i högst 6 mån. Vid grovskadegörelse är det fängelse i högst 4 år.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!