Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Sexuella övergrepp mot barn (Brottsbalken 6 kap. 6 §)

Med sexuellt övergrepp menas sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag. I de fallen kan det istället handla om våldtäkt mot barn (brottsbalken 6 kap. 4 §) eller sexuellt utnyttjande av barn (Brottsbalken 6 kap. 5§). 

Sexualbrott mot barn: en sexuell handling med barn och unga under 15 år, eller ungdom som är under 18 år och är i en beroendeställning mot gärningspersonen. 

Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt kan personen dömas till fängelse minst 1 och högst 6 år.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!