Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Olaga integritetsintrång (brottsbalken 4 kap 6 c §)

Brottet olaga integritetsintrång betyder att en person gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida:

  • bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,
  • bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
  • bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,
  • bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
  • bild på någons helt eller delvis nakna kropp

Det är inte olagligt att ta en bild på en olycka, utan det är själva spridningen som är förbjuden om syftet är att skada den som är med på bilden. 

Journalister får sprida bilder när de rapporterar från en olycksplats, det skyddas av grundlagarna yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. 

Straff: Böter eller fängelse i högst två år.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!