Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Olaga hot (Brottsbalken 4 kap. 5 §)

Att hota en person så den fruktar för sitt liv, säkerhet eller egendom är ett brott som kallas olaga hot. Det kan vara att hota någon med vapen, eller hota om att begå ett annat brott mot någon.

Hotet behöver inte vara riktat direkt till personen. Den som hotar kan också nå offret genom offrets familj eller vänner, men med syftet att hotet ändå ska nå offret. Att säga ”jag skall döda X när jag ser honom” utgör inget olaga hot om det inte var tänkt att X skulle få reda på vad som sagts.

Hotet kan också förmedlas genom att visa sin åsikt genom att bära vissa märken eller kläder.

Om den hotade inte bryr sig om hotet eller vet att den kan skydda sig själv utgör det inget olaga hot. Om den hotade inte blir skrämd för den inte förstår allvaret.

Straff: Böter eller fängelse i högst fyra år.

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!