Koll på lagen
Ikon bok med bokmärke

Olaga diskriminering (Brottsbalken 16 kap. 9§)

Olaga diskriminering (Brottsbalken 16 kap. 9§) är ett hatbrott som innebär att en företagare eller en myndighet behandlar någon orättvist utifrån kategorierna:

  • Ras
  • Hudfärg
  • Nationell eller etniskt ursprung
  • Trosbekännelse
  • Sexuell läggning
  • Könsidentitet eller könsuttryck

Olaga diskriminering är ett brott i brottsbalken och skiljer sig lite från diskriminering utifrån diskrimineringslagen. Om någon utsätter dig för olaga diskriminering enligt brottsbalken måste personen haft uppsåt, alltså medvetet behandlat dig sämre utifrån någon av grunderna. I diskrimineringslagen spelar avsikten eller uppsåtet ingen roll- det är resultatet av handlandet som avgör om det är diskriminering eller inte. I diskrimineringslagen ingår också fler kategorier, du skyddas även utifrån grunderna funktionsnedsättning, kön och ålder.

Straff: böter eller fängelse i högst 1 år

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa på dessa sidor!

Ikon "www", länk, muspekare
Ikon hjärna

Övningar

Här nedanför hittar du alla våra övningar. Lös ett fall som är inspirerat av verkliga brott och domar. Eller ett dilemma där…

Läs mer
Ikon bok med bokmärke

Lagar

Koll på lagens egna lagbok! Vi har översatt olika lagar och brott från ”juridiska” till ett lite enklare språk. Här finns alla…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!